gazdaságszakirodalom

A vállalkozási tevékenység regionális különbségei Magyarországon a regionális vállalkozási és fejlődési index alapján

Szerző: 2014. szeptember 6.szeptember 7th, 2014No Comments

„Jelen tanulmányban a globális vállalkozási és fejlődési index módszertanának regionális szintre adaptálásával vizsgáljuk a hét magyar NUTS2 szintű régió vállalkozási teljesítményét. A komplex, nem a hagyományos vállalkozói aktivitáson alapuló regionális vállalkozási és fejlődési index funkciója a vállalkozási teljesítmények regionális különbségeiért felelős egyéni és külső környezettel összefüggő tényezők rendszerének feltárása. A vizsgálat az úgynevezett szűk keresztmetsze­tért történő büntetés [a leggyengébb láncszem határozza meg a rendszer teljesítményét] módszerét alkalmazza a vállalkozási tevékenységet regionális szinten akadályozó, visszafogó tényezők feltárására. A nemzetközi vizsgálatba bevont 83 országgal összevetve, Magyarország vállalkozási teljesítménye közepesnek tekinthető. A magyar régiók közül vállalkozási teljesítménye alapján egyedül Közép-Magyarország emelkedik ki, a többi hat régió e téren elmarad az országot jellemző átlagos értéktől. Az országos szintű és a regionális vizsgálatok eltérő problémákat és gazdaságpolitikai beavatkozást igénylő területeket mutatnak. A regionális szintű vállalkozási és fejlődési mutatóval mért vállalkozás fő problémáit elsősorban a lakosság gyenge képessége a lehetőségek felismerésére és vállalkozásindításra, továbbá a vállalkozók alacsony szintű iskolázottsága, a rosszul megválasztott versenystratégia és a vállalkozói törekvések (alacsony innovációs aktivitás) magyarázzák. A vizsgálat eredményei alapján régiós szintű vállalkozás-politikai javaslatokat teszünk, segítve ezzel a politikai döntéshozókat a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásában.*”

Forrás:
A vállalkozási tevékenység regionális különbségei Magyarországon a regionális vállalkozási és fejlődési index alapján; Ács J. Zoltán, Komlósi Éva, Ortega-Argilés, Raquel, Szerb László; Közgazdasági Szemle; IXI. évf., 2014. március, 233–261. oldalak (pdf)