társadalomterületfejlesztés

A falu és a vidék kapcsolatrendszere – Konferencia

Szerző: 2014. szeptember 6.szeptember 7th, 2014No Comments

„Az MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztályának és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottságának közös konferenciája
Időpont: 2014. szeptember 17. 10 óra
Helyszín: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza. Debrecen, Thomas Mann u. 49. I. emelet C terem

Program:
10.00-10.10 Megnyitó: dr. Csoba Judit Debreceni Egyetem dékánhelyettes és Mikecz László MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztály Elnöke
10.10-10.30 Dr. Lajos Veronika: Több színterű etnográfia? Új szemléletmód a lokális társadalmak kutatásában. Debreceni Egyetem Néprajzi tanszék, tudományos munkatárs
10.30-10.50 Giczey Péter doktorandusz/Debreceni Egyetem/ előadása Vonzások és választások-települések közötti költözések vizsgálata az Észak-alföldi régióban. Falu, város , megyei jogú város kapcsolatrendszere szociológiai szemmel
10.50-11.10 Dr. Kállai Ernő: A romák helyzete a falvakban. MSZT elnökségi tag
11.10-11.30 Mikecz László: A Nyíregyháza környéki bokortanyák helyzete a rendszerváltástól napjainkig/új kutatások/. MSZT Faluszociológia- Vidékszociológia Szakosztály elnöke
11.30-11.50 Dr. Nagy Endre: A falukutatás módszertani dilemmái. Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár
11.50-12.00 Vita

12.00-12.30 Ebédszünet

12.30-12.50 Prof. dr. Kulcsár László: Klimaváltozás és a vidéki gazdálkodók. Nyugat- Magyarországi Egyetem, egyetemi tanár
12.50-13.10 Dr. Pusztai Bertalan: Falusi turizmus. terek attrakciók, turisták. Szegedi Tudományegyetem
13.10-13.30 Juhász Pál: Különböző megközelítések a faluszociológiában. Corvinus Egyetem, tudományos munkatárs

13.30-13.45 Kávészünet

13.45-14.05 Őrszigethy Erzsébet: Márkus István munkássága. szociológus
14.05-14.25 Dr. Aporné dr. Kincses Kovács Éva: Hagyományok továbbélése és ápolása/Egykori és mai diákok/. szociológus
14.25-14..45: Kiss Márta- Dr. Kuczi Tibor: Bricolage a turizmusban – a táj és a hagyományok közösségi termelése

14.45-14.55 vita

14.55-15.05 Zárszó: dr. Csoba Judit dékánhelyettes és Mikecz László MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztály Elnöke ”

Forrás:
A falu és a vidék kapcsolatrendszere – Konferencia; Magyar Szociológiai Társaság