közigazgatás: magyarszakirodalom

Kormányzati koordináció Magyarországon. Esettanulmány az egyablakos ügyfélszolgálati reformról

Szerző: 2014. szeptember 14.No Comments

„A tanulmány a központi kormányzat koordinációs politikájának jellemző mintázatait vizsgálja. A vizsgálat fókuszában a magyar kormányzati szférában újonnan bevezetett koordinációs eszköz, a kormányablak, mint egyablakos ügyfélszolgálati modell tanulmányozása áll. A kutatás empirikus bázisát a kormányzati és közigazgatási kulcsszereplőkkel készített kvalitatív interjúkból és a dokumentumelemzésből származó adatok analitikus vizsgálata adja. A szerző a tanulmányban szemügyre veszi a kormányzati koordináció gyakorlatát Magyarországon, elemzi, hogy ez mennyire tér el más országokétól.”

Forrás:
Kormányzati koordináció Magyarországon. Esettanulmány az egyablakos ügyfélszolgálati reformról ; Kovács Éva; Köz-gazdaság; 9 (2) pp. 195-213., ISSN 1788-0696; 2014 (pdf)