Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Magyar közigazgatás és versenyképesség – nemzetközi (uniós) összehasonlításban

Szerző: 2014. szeptember 14.No Comments

Az alábbiakban csak a közigazgatásra vonatkozó részeket emeljük ki, a lábjegyzetek nélkül:

„…A közigazgatás korszerűsítése
A közigazgatás alacsony hatékonysági szintje és a nagy adminisztratív terhek régóta fennálló jelenségek Magyarországon. A politikai döntéshozatal minőségével kapcsolatos mutatókkal összefüggésben az ország már egy jó ideje gyengén teljesít a legtöbb nemzetközi versenyképességi ranglistán, és a teljesítménye romlott. Magyarország 2011-ben a közigazgatás rendszerszintű problémáinak orvoslására két nagyszabású programot indított: a bürokráciacsökkentő programot és a Magyary Programot.

Az adminisztratív teher csökkentése
A Magyary Program keretében mind intézményi szinten, mind szervezeti szempontok alapján reformokra került sor. E változtatásoknak köszönhetően javult a helyzet a közigazgatás hatékonysága terén, de a további javulás érdekében az adminisztratív kapacitást, különösen a humánerőforrással kapcsolatos szakértelmet még javítani kell.

A bürokráciacsökkentő program 2011-ben indult a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésének céljával. A 106 tervezett intézkedés végrehajtása 2014 elejére nagyjából lezárult, és a kormány becslései szerint sikerült elérni az eredetileg kitűzött bürokráciacsökkentési célt (25%). Az üzleti szektor azonban még nem érzi ezeket az eredményeket, hiszen továbbra is az adminisztratív terhek magas szintjéről és csak csekély javulásról számol be.

Noha Magyarország az e-közigazgatás terén még nem éri el az uniós átlagot, az utóbbi 4 évben számos ebbe az irányba mutató intézkedésre sor került, ezek pl. az építési engedélyekkel és dokumentációval kapcsolatos elektronikus ügyintézés, az éves cégbeszámolók elektronikus közzététele, a társasági adók elektronikus úton történő befizetése. Az elektronikus közbeszerzést illetően az ország viszont még mindig elmarad az uniós átlag mögött, amelyre külön országspecifikus ajánlást kapott. [„A közbeszerzések piacát jellemző verseny némileg javult, de további erőfeszítésekre van szükség. Az elektronikus közbeszerzés nagyobb mértékű igénybevétele például jelentős költségmegtakarításokat eredményezhetne, javítaná a közbeszerzések átláthatóságát és fokozná a versenyt.” A Tanács ajánlása Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramját (2014/C 247/15), 2014. július 8.]

Egy másik említésre méltó intézkedés 2013-ban az volt, hogy a pénztárgépeket online összekapcsolták az adóhivatallal, ami ugyan jelentős kezdeti beruházást igényelt, de hosszú távon egyszerűsítést jelent a vállalkozások számára, és hozzájárul a gazdaság kifehérítéséhez.

Üzleti környezet
A gyakori jogszabályi változások miatt a szabályozási környezetre a kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság jellemző. Magyarországon elvileg ugyan kötelező minden jogalkotási javaslathoz hatásvizsgálatot készíteni (40), azonban erre mégsem kerül mindig sor, vagy ha igen, akkor a minőségen még javítani lehetne. A hatásvizsgálatnak hivatalos részét képezi a kkv-kra gyakorolt hatások elemzése is, de a kkv-teszt megfelelő elvégzése nem szisztematikus.

A közigazgatás átláthatóságának növelésére 2013-ban új intézkedéseket vezettek be, így pl. etikai kódexeket és a közérdekű bejelentéssel kapcsolatos új törvényt fogadtak el. Annak ellenére, hogy ezek a lépések a megfelelő irányba tartanak, további erőfeszítésre van szükség a korrupció elleni hatékony fellépéshez, különösen a közbeszerzés területén.

3.17.7 Következtetések

A kiterjedt reformok ellenére a közigazgatás még mindig terhet jelent a vállalkozások számára, és a szabályozási környezet a versenyképesség útjában áll.”

Forrás:
Member States Competitiveness Report 2014 Hungary, a 3.17 fejezet (Magyarország) magyar változata; Ref. Ares(2014)2974474 – 11/09/2014; 2014. szeptember 11. (pdf)