közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A belügyminiszter 17/2014. (X. 22.) BM utasítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való kijelölésről

Szerző: 2014. október 26.No Comments

„…1.§ Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerinti egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok végrehajtására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelölöm ki.
2.§ Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba…”

Forrás:
A belügyminiszter 17/2014. (X. 22.) BM utasítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való kijelölésről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 53. szám, 2014. október 22.; 6740. oldal (pdf)