Skip to main content

Találat: egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer

A Kormány 1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozata az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy 2016. július 1-jétől a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti földügyi igazgatásban megvalósuljon az elektronikus ügyintézés, illetve, hogy a földügyi igazgatás körébe tartozó küldemények is bekerüljenek az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben érkeztethető és kézbesíthető küldemények körébe; 2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Kormány részére az 1. pont szerinti feladat megvalósításához szükséges intézkedések ütemezésére, valamint az ahhoz...

Részletek

A Kormány 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

„...1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása... 2. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010 (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása... 3. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása... 4. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása... Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek...” Forrás: A...

Részletek

A belügyminiszter 17/2014. (X. 22.) BM utasítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való kijelölésről

„...1.§ Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerinti egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok végrehajtására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelölöm ki. 2.§ Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba...” Forrás: A belügyminiszter 17/2014. (X. 22.) BM utasítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való kijelölésről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 53. szám, 2014. október 22.; 6740. oldal (pdf)

Részletek

A Kormány 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozata az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy 2015. január 1-jétől az elektronikus ügyintézést segítő egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer kezdje meg működését a belügyminiszter irányításával; Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: a szervezet kialakításának megkezdésére azonnal 2. felkéri az igazságügyi minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti rendszer létrehozásához szükséges jogszabály-előkészítési lépéseket tegye meg; Felelős: igazságügyi miniszter belügyminiszter Határidő: azonnal 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásához és...

Részletek