Skip to main content
közigazgatás: magyartechnikaterületfejlesztéstörvények, határozatoktudomány

A Kormány 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozata a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

Szerző: 2014. november 17.No Comments

„A Kormány
1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Programban vállalt, hazánk kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítményének növelésére irányuló célkitűzések elérése érdekében
a) megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3), valamint a Kutatási Infrastruktúra című dokumentumot,
b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatok teljesítésekor vegye figyelembe azokat az eszközöket, amelyek lehetőséget biztosítanak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) céljainak megvalósítására,
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos bevonásával – a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) alapján készítsen részletes intézkedési tervet kétéves periódusonként, amely tartalmazza a határidők, a költségvetési forrás meghatározását, továbbá az egyes feladatok felelőseinek megnevezését,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: első alkalommal 2015. május 31., azt követően kétévente

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kétévente készítsen átfogó jelentést a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) megvalósításáról,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: első alkalommal 2016. december 31., azt követően kétévente

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpont szerinti dokumentumoknak a Kormány hivatalos honlapján való közzétételéről.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozata a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről; Magyar Közlöny; 2014. évi 155. szám, 2014. november 14.; 15323. oldal (pdf)