Skip to main content

Találat: Nemzeti Reform Program

Az EU egésze és konkrétan Magyarország esetében is a koronavírus-járvány hatja át az ezévi országspecifikus ajánlásokat

„A munkahelyek részmunkaidős megoldások növelésével történő megóvására, a munkanélküli segélyre való jogosultság meghosszabbítására, a beruházások zöld és digitális átállásra való fókuszálására, az agresszív adótervezés elleni hatásosabb védelemre, a közbeszerzések terén a verseny javítására és a veszélyhelyzeti intézkedésekkel összefüggő aggodalmak orvoslására ösztökéli idei országspecifikus ajánlásaiban a magyar kormányt az Európai Bizottság, amely a folyamatban lévő európai szemesztert a COVID19-járvány gazdasági és szociális hatásainak szenteli. Az EU egésze és konkrétan Magyarország esetében is a koronavírus-járvány gazdasági és szociális hatásaira, illetve azok kezelésére fókuszálnak az...

Részletek

Európai Bizottság: a versenyképes fenntarthatóság kerül a középpontba

„A Bizottság a mai napon közzétette országjelentéseit, amelyekben az egyes tagállamok előtt álló legfontosabb társadalmi-gazdasági kihívásokat elemzi. Az országjelentésekben szereplő elemzés a 2019 decemberében előterjesztett éves fenntartható növekedési stratégiát tükrözi, amely az ember- és bolygóközpontú gazdaság kiépítésének céljából a versenyképes fenntarthatóságra összpontosít. Az értékelés kitér arra is, hogy a tagállamok hol tartanak a szociális jogok európai pillérének végrehajtásában, és milyen teljesítményt értek el az azt kísérő szociális eredménytáblán. Az országjelentések a következő négy dimenzióra összpontosítanak: környezeti fenntarthatóság, termelékenységnövekedés, méltányosság és makrogazdasági stabilitás....

Részletek

A kormány benyújtotta Magyarország Konvergencia Programját

„A kabinet elküldte az Európai Bizottságnak Magyarország 2016-2020-ra vonatkozó Konvergencia Programját. A Konvergencia Program átfogó módon mutatja be a következő négy évben várható makrogazdasági folyamatokat. A tavalyi évhez hasonlóan a program kidolgozása párhuzamosan zajlott a költségvetési tervezéssel. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a kormány április 29-én a Nemzeti Reform Programot is elküldte az Európai Bizottságnak.” Forrás: A kormány benyújtotta Magyarország Konvergencia Programját; Nemzetgazdasági Minisztérium; 2016. április 29. Lásd még: Konvergencia Program 2016, Nemzeti Reform Program 2016, Nemzeti Reform Program 2016 - Melléklet (mindegyik...

Részletek

A Kormány 1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozata Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

„1. A Kormány a) megtárgyalta és elfogadja Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programját; b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a 2015. évi Nemzeti Reform Programnak az Európai Bizottság számára történő megküldéséről; Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával folyamatosan kövesse nyomon a 2015. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek végrehajtását, és erről szükség szerint tájékoztassa a Kormányt; Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával Határidő: folyamatosan...” Forrás: A Kormány 1261/2015. (IV. 30.)...

Részletek

Magyarország benyújtotta 2015. évi Nemzeti Reform Programját

„A Konvergencia Programmal egy időben Magyarország benyújtotta az Európai Bizottságnak a 2015. évi Nemzeti Reform Programját is. A Nemzeti Reform Program azokat a Magyar Kormány által végrehajtott legfontosabb intézkedéseket mutatja be, amelyek hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött növekedési és foglalkoztatási célkitűzések eléréséhez. Az Európai Unió tagállamai éves nemzeti reform programjaikat minden év áprilisában az európai szemeszter keretében készítik el, együtt a konvergencia programokkal. A dokumentumok a tagállamok által az Európa 2020 stratégia célkitűzései elérésére, illetve az előző évi országspecifikus ajánlások...

Részletek

A Kormány 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozata a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

„A Kormány 1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Programban vállalt, hazánk kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítményének növelésére irányuló célkitűzések elérése érdekében a) megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3), valamint a Kutatási Infrastruktúra című dokumentumot, b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatok teljesítésekor vegye figyelembe azokat az eszközöket, amelyek lehetőséget biztosítanak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia...

Részletek

A kormány a jövő héten fogadhatja el a konvergenciaprogramot

„A kormány várhatóan a jövő héten fogadja el a 2014. évi nemzeti reformprogramot és a konvergenciaprogramot, amelyeket április 30-ig kell elküldeni az Európai Uniónak - mondta Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) szerdai ülésén Budapesten. A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a nemzeti reformprogram véglegesítése még folyamatban van, azzal a kormány már szerdai ülésén foglalkozik, és a hónap végéig kiküldik Brüsszelbe. Az Európai Bizottság, a programok értékelése alapján, június elejéig tesz javaslatot az idei...

Részletek

Körvonalazódik az új pályázati struktúra

„Több pénz jut vállalkozásfejlesztésre, átjárhatóbb Operatív Programok és kiemelt figyelem a kutatás-fejlesztésre –a fő célok láthatóak még csak a 2014-2020-as tervezési időszak EU-s támogatási ciklussal kapcsolatban. A folyamat zajlik, de konkrét pályázatokra csak nyáron számíthatunk. „Abban az időszakban vagyunk, amikor a tervezés véglegessé válik” – mondta el Pecze Tibor Csongor, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke a Piac & Profit által szervezett konzultáción a 2014-ben induló gazdaságfejlesztési programokról. A konstrukciók a most véglegessé váló elvek szerint alakulnak ki, de a konkrét pályázatok tervezése...

Részletek

Kormányhatározat Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról

„A Kormány ... 9. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki részletesen javaslataikat és tájékoztassák a nemzetgazdasági minisztert a növekedés és versenyképesség előmozdítására irányuló, a 2013. évi Nemzeti Reform Programban szerepeltetni javasolt, a 2013–14-es időszakra vonatkozó intézkedésekről a 2013. évi Éves Növekedési Jelentés ajánlásaira figyelemmel, ideértve különösen: ... c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának javítására irányuló intézkedéseket, Felelős: külügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter és a további, feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával Határidő: 2013....

Részletek