távközlés

Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) Programiroda a KIFÜ-ben

Szerző: 2014. december 14.No Comments

„A hazai infokommunikációs szektor fejlesztésének 2014-20-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra vonatkozó stratégiai irányait, fejlesztési súlypontjait a Kormány által 2014. február 5-én elfogadott, az Európai Uniós elvárás rendszerrel is összehangolt Nemzeti Infokommunikációs Stratégia jelöli ki. A hivatkozott stratégiai dokumentum négy pillér mentén (digitális infrastruktúra – szupergyors internet, digitális állam, digitális kompetenciák, digitális gazdaság) a digitális ökoszisztéma egyes elemeinek összehangolt fejlesztését tűzi ki célul.

Fenti követelménynek kíván eleget tenni a 1631/2014 (XI.6.) Kormányhatározat a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósításáról. A kormányhatározat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (a továbbiakban: DNFP) célrendszerét, továbbá a feladatok és az azokhoz tartozó határidők egyidejű meghatározása mellett kijelöli a Program megvalósításáért felelős kormányzati szereplők körét.

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program Programiroda felállítására a Kormány a KIFÜ-t jelölte ki. A digitális infrastruktúra fejlesztésének egyik legfontosabb feladata a Szupergyors Internet pillér megvalósítása, amely feladat projektmenedzsmentjét az NFM megbízásából ugyancsak a KIFÜ látja el. Hasonló megbízást kapott a KIFÜ a digitális kompetencia pillér egyes elemeinek megvalósítására is.”

Forrás:
DNFP Programiroda a KIFÜ-ben; Kormányzati Informatika Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ); 2014. december 8.