Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

„Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” – az I. témablokk előadásai

Szerző: 2014. december 14.No Comments

„Dr. Kovács Zoltán a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, valamint Dr. Benedek Mária és Dr. Pulay Gyula, az ÁSZ felügyeleti vezetői osztották meg tapasztalataikat az Állami Számvevőszék „Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” címmel rendezett szakmai szemináriumának első témablokkjában. A három előadásban a törvényességi felügyeletről, az ÁSZ belső kontrollrendszer ellenőrzéseiről, valamint az Integritás felmérés idei tapasztalatairól volt szó.

Az együttműködés jegyében vagyunk jelen és a kiinduló alapvetés az, hogy az önkormányzatok alapvetően törvényesen működnek, jelentős számban csak apró hibák történnek – kezdte előadását Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Prezentációját az önkormányzati szféra törvényességi felügyeletének történeti áttekintésével folytatta.

A törvényességi felügyelet új irányaként mutatta be a Nemzeti Jogszabálytár által biztosított informatikai felületet, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok és a kormányhivatalok között regisztrált módon, rendkívül gyors, hatékony és költségkímélő adatáramlás valósulhat meg – fejtette ki Dr. Kovács Zoltán.

Mint arra rávilágított: a felügyeleti eljárások célja a jogszerű működés biztosítása, ahogy az ÁSZ ellenőrzéseké is. Az ellenőrzés helyett miért került előtérbe a felügyelet? – tette fel a kérdést az államtitkár. Az új önkormányzati törvény megalkotásakor az derült ki, hogy a mulasztásokat az ellenőrzési rendszer eszközök hiányában nem tudta kezelni, ami indokolta az új megközelítést.

Előadása folytatásában részletesen bemutatta a törvényességi felügyelet eszközrendszerét. Mint azt megerősítette: a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását a kormányhivatalnak addig kell folytatnia, ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.

Ezt követően a kapcsolódó statisztikai adatok ismertetésével folytatta előadását az államtitkár. Az önkormányzatok integritásáról szólva kiemelte: a korábbi törvényességi ellenőrzéshez képest a kormányhivatalok törvényességi felügyeleti jogköreik gyakorlásával jelentős mértékben hozzájárulhatnak az önkormányzatok integritásának elősegítéséhez.

Előadását a jövőbeli célok és feladatok bemutatásával zárta, mely során kiemelte a Nemzeti Jogszabálytár továbbfejlesztését és a törvényességi felügyeletben tervezett változásokat.

Dr. Benedek Mária, az ÁSZ felügyeleti vezetője a belső kontrollrendszer számvevőszéki ellenőrzéseinek tapasztalatait osztotta meg a szeminárium meghívottjaival. Elsőként bemutatta az államháztartás ellenőrzésének három pillérjét, valamint, hogy az azok által alkotott rendszerben hol helyezkedik el az Állami Számvevőszék. Ismertette a belső kontrollrendszer elemeit, valamint az ÁSZ 2013-ban elvégzett ilyen irányú ellenőrzéseinek céljait és tapasztalatait.

Kiemelte, az ÁSZ ott ellenőriz, ahol hatékonyan tudja segíteni a közpénzzel való szabályszerű gazdálkodást. Előadásában tételesen bemutatta az önkormányzatoknál a belső kontrollrendszer, a kulcskontrollok és a belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzése során feltárt leggyakrabban előforduló hiányosságokat. Összesítésében utalt arra, hogy a 2012-ben végzett ellenőrzésekhez képest 2013-ban kevesebb volt a magas, illetve kiemelten magas kockázatúnak ítélt önkormányzat.

Benedek Mária a belső kontrollrendszer és az integritás összefüggései kapcsán hangsúlyozta, hogy a megfelelően kiépített belső kontrollrendszerrel jelentősen csökkenthetők a korrupciós kockázatok, nélküle azonban nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználása. Mint mondta, ellenőrzéseitől azt várja az ÁSZ, hogy nőni fog az elköteleződés az ellenőrzötteknél a szabályszerű működés iránt.

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető az Állami Számvevőszék Integritás Felmérésének eredményeit, tapasztalatait osztotta meg az önkormányzatok polgármestereiből, jegyzőiből, belső ellenőreiből és pénzügyi vezetőiből álló hallgatóság előtt. Elmondta, hogy az ÁSZ 2014-ben már negyedik alkalommal végezte el az Integritás felmérést. Az első felmérés adatfelvételére 2011-ben került sor 1095 intézmény részvételével. Ez a szám évről-évre növekedett, míg 2014-ben a kérdőívet kitöltők száma meghaladta az 1580-at, ami közel 45 százalékos növekedést jelent. Az idei adatfelvételben résztvevő szervezetek a dolgozói létszámot tekintve a magyar közszféra teljes létszámának több mint felét tették ki – hívta fel a figyelmet Pulay Gyula.

Emlékeztetett arra, hogy az Állami Számvevőszék 2013-ban hosszú távú együttműködési ajánlatot tett az adatfelvételben résztvevő szervezeteknek, a kérdőívet kitöltő intézmények több mint 85 százaléka elfogadta az ajánlatot és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez.

Az ÁSZ a kérdőívet kitöltő intézményeknél idén is az Eredendő Veszélyeztetettségi Tényezőket, a Korrupciós Veszélyeket Növelő Tényezőket, valamint a Kockázatokat Mérséklő Kontrollok Tényezőit értékelte. A felmérésben alkalmazott eszközök érzékelték mind az átfogó, mind az intézménycsoporti indexértékekben bekövetkezett változásokat – kezdte a részletes megállapítások ismertetését Pulay Gyula. Az önkormányzatokról szólva kiemelte, hogy a kérdőív kitöltői legnagyobb számban önkormányzatok, és az Integritás Támogatók Köre is főként ebből a körből kerül ki, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az összes megkérdezett önkormányzatnak így is alig több mint 20 százaléka küldte vissza a kérdőíveket.

Pulay Gyula leszögezte, hogy az önkormányzatoknál a hivatali létszám növekedésének arányban nőnek a korrupciós kockázatok is, de ezzel arányosan növekedik a belső kontrollok szintje is. Mint mondta, a jogalkalmazással összefüggő tényezők növelik leginkább a veszélyeztetettséget, az engedélyezési, hatósági, nyilvántartási, mérlegelési jogkörök magukban rejtik a korrupció veszélyét is – minél nagyobb egy önkormányzat, annál inkább jelen van ez a tevékenységében.

A 2014-es felmérési eredmények jól jelzik az európai uniós támogatások igénybevételének, illetve a közbeszerzések számának megugrását is a vizsgált időszakban, ami növelte a korrupciós veszélyeztetettséget, az önkormányzati szektorban is – mondta el a felügyeleti vezető. Az úgynevezett „puha kontrollok” területén az önkormányzatoknál még nem tapasztalt jelentős pozitív elmozdulást az ÁSZ. Viszonylag kevesen vesznek részt ebből a körből például korrupció elleni képzésekben, egy részük továbbra sem rendelkezik etikai kódexszel, vagy éppen nem érvényesíti a négy szem elvét napi működése során.

Pulay Gyula ráirányította a meghívottak figyelmét, hogy alapvető vezetői feladat a védettség kiépítése a saját rendszerben, ehhez nyújt segítséget a felmérés, amellyel az ÁSZ igyekszik tükröt tartani a résztvevők, így az önkormányzatok elé is.”

Forrás:
„Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” – az I. témablokk előadásai; ÁSZ Hírportál; 2014. december 12.