Skip to main content

Találat: belső ellenőrzés

A közszféra belső ellenőrzése változásért kiált, mert jelenlegi formájában nem tölti be funkcióját, ezért indokolt a teljes rendszer felülvizsgálata

„A közszféra belső ellenőrzése jelenlegi formájában nem tölti be funkcióját, ezért indokolt a teljes rendszer felülvizsgálata – erre a következtetésre jutott elemzésében az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ a közszféra belső ellenőrzési tevékenysége helyzetét értékelte a 2015-2018. évi számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai alapján. Az ÁSZ elemzése feltárta, hogy a belső ellenőrzés meghatározó arányban – az intézmények 90,7%-ánál és az önkormányzatok 96,7%-ánál – nem működött hatékonyan, így nem teremtett világos döntési helyzetet az első számú vezetők számára. Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól...

Részletek

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ellenőrzése

„A belső kontrollrendszer működtetésében alapvető hiányosságokat tárt fel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél (KIFÜ) az Állami Számvevőszék ellenőrzése. Az ÁSZ a KIFÜ 2009 és 2013 között gazdálkodásának és feladatellátásának, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter – korábban a pénzügyminiszter – felügyeleti és irányító tevékenységének szabályszerűségét értékelte. A KIFÜ (korábban Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ) a kormányzati informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért volt felelős. Megalakulásától a PM fejezethez tartozó intézmények részére végzett számítástechnikai szolgáltatást, rendszerüzemeltetést és fejlesztési feladatokat. Feladatköre az ellenőrzött időszakban folyamatosan bővült, három különböző...

Részletek

„Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” – az I. témablokk előadásai

„Dr. Kovács Zoltán a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, valamint Dr. Benedek Mária és Dr. Pulay Gyula, az ÁSZ felügyeleti vezetői osztották meg tapasztalataikat az Állami Számvevőszék „Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” címmel rendezett szakmai szemináriumának első témablokkjában. A három előadásban a törvényességi felügyeletről, az ÁSZ belső kontrollrendszer ellenőrzéseiről, valamint az Integritás felmérés idei tapasztalatairól volt szó. Az együttműködés jegyében vagyunk jelen és a kiinduló alapvetés az, hogy az önkormányzatok alapvetően törvényesen működnek, jelentős számban csak apró hibák történnek – kezdte előadását...

Részletek

„Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” – Domokos László előadása

„Az Állami Számvevőszék 2014. december 12-én „Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” címmel rendezett szemináriumot. A szakmai rendezvény második nyitóbeszédében Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke átfogó képet adott az ÁSZ elmúlt négy évben lefolytatott önkormányzati alrendszert érintő ellenőrzéseiről. Domokos László egy három évvel ezelőtti, az önkormányzati törvény általános vitája során elhangzott parlamenti felszólalására emlékezett vissza előadása kezdetén. Mint elmondta: 2011-es felszólalásában több olyan témát is érintett, számos olyan rendezendő kérdést felvetett, amelyek az elmúlt három év során – részben az ÁSZ szakmai...

Részletek

Belső kontrollok a települési önkormányzatoknál

„Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2012-ben és 2013-ban 100 települési önkormányzatnál ellenőrizte a belső kontrollrendszer kialakítását. Jelen cikk célja, hogy rendszerszemléletben mutassa be az ÁSZ-ellenőrzések során feltárt hiányosságokat. A vizsgált települési önkormányzatok 84 százalékánál vannak hiányosságok a szervezeti és működési szabályzat kialakítását illetően, illetve a kontrollkörnyezet részét képező szabályzatok megléte/kialakítása nem megfelelő az esetek közel egyötödében. Az alapvető kontrollelemekre (kontrollkörnyezet) épülő összetett kontrollelemek (kockázatkezelés, monitoring) működése ezért az esetek több mint 80 százalékában nem megfelelő. A települési önkormányzatok belső kontrollrendszerének kielégítő működését elő...

Részletek

Indul az ÁSZ, a KIM és a kormányhivatalok közös önkormányzati továbbképzési programja

„Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közös továbbképzési programot indít, amelynek célja, hogy az ÁSZ tapasztalataira, illetve a kormányhivatalok törvényességi felügyeletére építve az önkormányzatok értsék, milyen fontos a működés megfelelő szabályozottsága, tudják, milyen kockázatokra kell kiemelten figyelni. A cél a helyi önkormányzatok integritásának erősítése. Domokos László ÁSZ-elnök a KIM és ÁSZ keddi budapesti közös sajtótájékoztatóján elmondta: azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatok rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a szabályozottság javítható, azaz a kockázatok kezelhetőek, de sikerül elkerülni...

Részletek

Nem hallgat a közszféra a belső ellenőrökre

„Szélmalomharcot vívnak a belső ellenőrök, akiknek kötelességük ismertetni a szervezeteknél feltárt szabálytalanságokat, de a közszféra sokszor nem figyel rájuk. Ennek ellenére sok közszolga is tanul a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezeténél, ahol rendszeresen teltházas szemináriumokat tartanak. A BEMSZ feladataitól Szmetana György szakértő és Miskolczi Tamás, a szervezet titkára számolt be a Rádió Orient műsorában. A Belső Ellenőrzés Nemzetközi Szervezetének az IIA-nak a hazai tagja a BEMSZ, mely 1994-ben alakult meg. Európai Szervezete pedig a CIA (az amerikai hírszerzési szolgálattal való névazonosság persze...

Részletek

Belső kontrollok kialakítása és működtetése az önkormányzati vagyongazdálkodás kockázatainak csökkentésére

„Az önkormányzati szektorban jelentkező pénzügyi kockázatok az utóbbi időben olyan mértékűre nőttek, hogy azok már nemcsak a helyi kormányzati szintre, hanem az egész nemzetgazdaságra nézve jelentenek kiemelkedő veszélyforrást. Célunk ezért az volt, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak a belső kontrolloknak a jelentőségére, amelyek hiánya vagy nem megfelelő működése jelentősen hozzájárul az egyes önkormányzatok pénzügyi-vagyoni helyzetének a romlásához és így közvetve a nemzeti szintű kockázatok növekedéséhez is. Kockázatelemzés módszerével választottuk ki azt a tizenkét magyarországi önkormányzatot, amelyeknél vizsgáltuk a belső kontrollrendszer kialakítását és...

Részletek

Országos szakmai konferencia a közszféra ellenőrzési szakemberei részére – A belső kontrollok az új szabályozási környezetben

„2012. május 31. csütörtök, 09.30 – 15.00 óra A hatékony közigazgatás nem képzelhető el a megfelelően működő belső kontroll rendszer nélkül. Ennek kialakítása a szervezetek vezetőinek felelőssége, amelyet folyamatosan változó jogszabályi környezetben, új módszertanok mellett kell megvalósítani. Komoly kihívás, úgy érezzük, a szakma még nincs mindenhol megfelelően felkészülve a feladatok magas szintű ellátására. Konferenciánkkal mind a vezetők, mind a belső ellenőrök, könyvvizsgálók számára szeretnénk segítséget nyújtani a gyakorlati munkát segítő előadásokkal, konzultációkkal. Témánk a belső kontrollok gyakorlatban, a változó jogszabályok, célkitűzések és...

Részletek

Elkészült a községi (nagyközségi) önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzési programjának a tervezete

„Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően elkészült a községi (nagyközségi) önkormányzatok belső kontrollrendszerének kiépítése és egyes kontrollok működése megfelelőségének ellenőrzésére irányuló ellenőrzés programtervezete. Jelenleg a tervezet belső szakmai véleményezése folyik. Az ÁSZ stratégiája kiemelt célként fogalmazta meg a közpénzügyek átláthatósága, rendezettsége előmozdítása mellett az ellenőrzöttek segítését is. Ezzel összhangban a tervezett ellenőrzés a kistelepülések gazdálkodása szabályosságát, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét biztosító belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez nyújt segítséget. Az ÁSZ a korábbi években a kiemelt önkormányzati körben (megyék,...

Részletek
Page 1 of 2 1 2