Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyar

„Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” – Domokos László előadása

Szerző: 2014. december 14.No Comments

„Az Állami Számvevőszék 2014. december 12-én „Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” címmel rendezett szemináriumot. A szakmai rendezvény második nyitóbeszédében Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke átfogó képet adott az ÁSZ elmúlt négy évben lefolytatott önkormányzati alrendszert érintő ellenőrzéseiről.

Domokos László egy három évvel ezelőtti, az önkormányzati törvény általános vitája során elhangzott parlamenti felszólalására emlékezett vissza előadása kezdetén. Mint elmondta: 2011-es felszólalásában több olyan témát is érintett, számos olyan rendezendő kérdést felvetett, amelyek az elmúlt három év során – részben az ÁSZ szakmai tevékenységének köszönhetően – megoldódtak.

2010-ben az önkormányzati rendszerben megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány növekedése, valamint az eladósodásból eredő veszélyek miatt döntött az önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről – világított rá az ÁSZ Elnöke. Ezzel kapcsolatban kifejtette: az ellenőrzési tapasztalatok alapján akkor felhívta az Országgyűlés figyelmét az alrendszer súlyos eladósodottságára és a feltárt, rendszer szinten megjelenő problémákra. Az önkormányzati eladósodottság súlyos problémáinak a Számvevőszék általi tényszerű feltárása is hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati adósságok átvállalására sor került – folytatta előadását Domokos László.

Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok ellenőrzésével kapcsolatban kiemelte: az ÁSZ törvény 2011-től hatályos módosítása alapján először a BKV ellenőrzését folytatta le az ÁSZ. Az ellenőrzés során szembesült a rejtett eladósodás veszélyével, amikor is a gazdasági társaságok az állóeszközök megújításának elmulasztásával halmoznak fel implicit adósságot, amelyet aztán a közszolgáltatás zavarainak jelentkezésekor – emelte ki az ÁSZ Elnöke.

Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok ellenőrzésének szükségességével kapcsolatban kiemelte az Alaptörvényben rögzített államadóssággal összefüggő kötelezettségeket, illetve a közszolgáltatások árképzését. Ezen a téren számos hiányosságot tárt fel az ÁSZ, mivel a gazdasági társaságok önköltségszámítása az esetek többségében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – hangsúlyozta Domokos László.

A gazdasági társaságok tekintetében leszögezte: a tulajdonosi kontrollok gyakorlása fontos eszköze a rendszeres beszámoltatás, illetve az önkormányzat belső ellenőrzésének kiterjesztése a gazdasági társaságokra. 2014-ben összesen 36 önkormányzati többségi tulajdonú hulladék- és távhőszolgáltató gazdasági társaságnál kezdte meg ellenőrzését az ÁSZ, amelyek esetében a kapcsolódó számvevőszéki jelentéseket 2015 januárjától ütemezetten hozzuk nyilvánosságra – folytatta előadását az ÁSZ Elnöke.

Ezt követően az eredményszemléletű számvitel bevezetéséről szólt, mely során kifejtette: már 2011-ben a vállalati gazdálkodás logikai elemeit érvényesítette az ÁSZ az önkormányzatok pénzügyi, jövedelmi helyzetének ellenőrzése során, vagyis már ekkor eredményszemléletben világított rá az eladósodottság okaira.

Az önkormányzatok beszámolóinak független külső ellenőrzésével kapcsolatban elmondta: a kapcsolódó jogszabályi környezet kialakítása folyamatban van, mely során ügyelni kell az ÁSZ törvénnyel történő összhang biztosítására.

Előadása folytatásában bemutatta az önkormányzati alrendszert érintő témacsoportos ellenőrzéseket.

Mint arra rávilágított: a korlátozott ellenőri kapacitások mellett megnő az úgynevezett öntanulás, önfejlesztés jelentősége. E területen két szerepe van az Állami Számvevőszéknek. Egyrészt aktív kommunikációval és a jó gyakorlatok megosztásával be kell mutatnia a tipikus hibákat, hiányosságokat, illetve közkinccsé kell tennie az ellenőrzések során tapasztalt pozitív példákat – fejtette ki Domokos László.

Az önfejlesztés támogatásának másik eszközeként említette az ÁSZ által kialakított három önkéntes önteszt rendszert, melyek közül kettő (belső kontrollrendszer, nemzetiségi önkormányzatok) érinti az önkormányzatokat. Az önkormányzatok „öntanulási” folyamatát kívánjuk elősegíteni, hiszen az önteszt kitöltésével képet kaphatnak saját működésük szabályozottságáról, belső kontrollrendszerük állapotáról. Ennek eredményeként pedig akár a még nem ellenőrzött önkormányzatok, intézmények működésének szabályozottsága is javítható, teljesen önkéntes alapon – folytatta előadását.

Előadása zárásaként Domokos László hangsúlyozta: az ÁSZ lezárta a megújult jogszabályi környezetben lefolytatott első önálló utóellenőrzés-sorozatát. Első alkalommal kaphattunk képet arról is, milyen hatásai vannak ténylegesen az ÁSZ ellenőrzéseinek a megújult közpénzügyi rendszerben – emelte ki az Elnök.

Az utóellenőrzésekről készített új típusú, holisztikus megközelítésű elemzéssel az önkormányzati alrendszer egészére nézve levonható következtetés, hogy az utóellenőrzéssel érintett városokban az ÁSZ javaslatai alapján megtett intézkedések hozzájárultak a fenntartható pénzügyi stabilitás feltételeinek megalapozásához – fejezte be beszédét Domokos László.”

Forrás:
„Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok!” – Domokos László előadása; ÁSZ Hírportál; 2014. december 12.