Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalom

Önkormányzati finanszírozás – lépések a térségi vagyongazdálkodás felé?

Szerző: 2015. január 12.No Comments

„A tanulmányban Giday András, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közgazdásza arra a kérdésre keresi a választ, hogy az önkormányzati rendszer változtatása milyen hatással lehet a vagyonnal való gazdálkodásra és ennek milyen ellenőrzési aspektusai lehetnek. A szerző elsődlegesen a finanszírozás oldalról járja körbe, hogy az adott feladat, illetve a térség egésze tekintetében milyen hatások várhatók.

A szerző a tanulmányban először leírja a korábbi és a 2013-tól bevezetett rendszer közötti fontosabb eltéréseket, ezt követően általános jelleggel a vagyonállomány főbb elemeit mutatja be és tárgyalja az adózás szerepét az önkormányzati finanszírozásban.

Hangsúlyozza, hogy a folyó feladatok egy részének elkerülése mellett még jobban kiütközik, hogy az önkormányzatoknak jelentős beruházás lebonyolító szerepe van. Korábban a kiadások 20 százalékát fordították beruházásokra, ez a szám most 30 százalék. Érdemes ezért a szűken szabott közszolgáltatási feladatok ellátásán túl is megvizsgálni, hogy a vagyonnal való gazdálkodásra miként hat az új szisztéma, és miként lehet segíteni a térség közössége előtt álló feladatok megoldását.

Az új önkormányzati rendszer nem változtatta meg azt, hogy a folyó gazdálkodáshoz könnyebben és gyorsabban megszerezhető a szükséges finanszírozás, mint a vagyonnal való gazdálkodáshoz. A másik oldalon jelentős eredmény, hogy a területfejlesztési kompetenciák átszabása javítja a térségi vagyongazdálkodás lehetőségeit. Amennyiben a szolgáltatási szint az új rendszer eredményeképp jelentősen javul, az sok terület térségi humán tőkéjében érdemi többletet eredményezhet.

A szerző által javasolt térségi adóvisszatartás (a jelenlegi beszámítás helyett) ugyan mintegy évi 135 milliárd forint forrás visszahagyását igényelné, de a megújuló közúthálózat vagy a fiataljaink itthon tartása (a részükre fenntartott bérlakásokban) azt eredményezné, hogy a most visszahagyott összeg pár éven belül az adóbevételek többleteiben megtérülne az államháztartás számára.”

Forrás:
Önkormányzati finanszírozás – lépések a térségi vagyongazdálkodás felé?; Giday András; Pénzügyi Szemle; 2014/3, 403-412. oldalak (pdf)