közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

A területi közigazgatás jövője

Szerző: 2015. január 15.január 18th, 2015One Comment

„A Területi Közigazgatási Reform Jövőbeli Irányai” címmel nemzetközi szimpóziumot tartottak a mai napon Budapesten a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Kormányzási és Területfejlesztési Igazgatósága szervezésében.

A rendezvényt dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár nyitotta meg, aki beszélt a közigazgatási reform eddigi eredményeiről, irányvonaláról. Az OECD Kormányzási és Területfejlesztési Igazgatósága képviseletében Luiz de Mello igazgatóhelyettes köszöntötte a meghívottakat. Dr. Cséfalvay Zoltán, Magyarország OECD melletti Állandó Képviseletének nagykövete, az OECD és Magyarország közötti együttműködéseket ismertette.

A konferencián bemutatták az OECD „Magyarország kormányzati felülvizsgálata: elmozdulás a stratégiai megközelítésű állam felé” című kiadványát. Az OECD a 2010 előtti államigazgatási rendszer szétaprózódottsága, intézményrendszerbeli túlburjánzottsága okozta problémák megoldására született átfogó megoldásként értékelte a területi államigazgatási reformot. A testület pozitívumként emelte ki a reform nagyszabású jellegét és azt, hogy mindezt ilyen rövid idő alatt sikerült végrehajtani. A szakbizottság elismerését fejezte ki továbbá azzal kapcsolatban, hogy a területi államigazgatási reform a Magyary Programmal és más stratégiai jelentőségű kormányzati dokumentumokkal, valamint a Kormány európai uniós kötelezettségvállalásaival összhangban lett kialakítva. Szintén pozitívan értékelték a szervezeti integrációt és a járási hivatali rendszer, valamint a kormányablak-hálózat kialakítását.

A jelentéstevők szerint a területi államigazgatási reform célkitűzései széleskörű támogatottságot élveznek az OECD-delegáció által megkérdezett állami és nem állami szereplők körében. Az egyes reformintézkedések tervezése valamint végrehajtása során aktív együttműködést tapasztaltak a központi, területi államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok között.

Az OECD Magyarországnak is tesz ajánlásokat a rendszer finomhangolása érdekében. Az OECD szerint célravezetőbb lenne, ha költségvetési kimutatásokkal, összehasonlításokkal lehetne szemléltetni a területi közigazgatás reformjának hatékonyságát. A jelentés megjegyzi, hogy, az infokommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek és az e-közigazgatási technikák vegyítése még befejezetlen, továbbfejlesztendő folyamat.

Az OECD-jelentés megállapításait videokonferencián mutatták be a központi és területi közigazgatási vezetőknek. Az interaktív tanácskozásba kilenc vidéki helyszín (Baja, Tokaj, Hódmezővásárhely, Tatabánya, Salgótarján, Kaposvár, Szolnok, Veszprém és Zalaegerszeg) kapcsolódott be.”

Forrás:
A területi közigazgatás jövője; Miniszterelnökség; 2015. január 15.
Hungary: Towards a Strategic State Approach; OECD Public Governance Reviews; 2015. január 15. (ingyenes változatban, a weben olvasható formátumban)