egészségügyinformatikajogközigazgatás: külföldönszakirodalom

Elektronikus egészségügyi nyilvántartási projektek és azok jogszabályi háttere az EU-ban

Szerző: 2015. január 19.No Comments

„Összefoglaló az európai EHR rendszerek megvalósításáról és jogi környezetéről.

Az Európai Unió Egészségügyi Programja által finanszírozott tanulmány áttekintést nyújt az elektronikus egészségügyi nyilvántartás (EHR) jogszabályi helyzetéről és a nyilvántartás 2011/24/EU Irányelvben foglalt határon átnyúló e-egészségügyi szolgáltatásokkal való kapcsolatáról az EU 28 tagállamában és Norvégiában. A tanulmány azonosítja az elektronikus egészségügyi nyilvántartásból származó adatátvitelt és az e-egészségügyi szolgáltatásokat gátló jogi akadályokat, majd ajánlásokat tesz a határon átnyúló e-egészségügyi szolgáltatások támogatását szolgáló nemzeti törvények és európai keretrendszer kialakítására.

Az Európai Bizottság 2008-as ajánlásaiban szereplő EHR definíciója különböző típusú elektronikus nyilvántartásokra tér ki. Ezek közül több olyan létezik, amelyet nem megosztott hozzáférésre terveztek, a tanulmány azokkal nem foglalkozik. A tanulmány a megosztott nyilvántartások országosan szervezett rendszereire és a rájuk vonatkozó jogi követelményekre összpontosít, ahol az országos rendszerek potenciálisan képesek részt venni egy európai szintű megosztott rendszerben. Jelentős különbségek állnak fenn az országok között az interoperabilitási infrastruktúra EHR részének kiépítettségében, amely lehetővé teszi a különböző ellátók számára az egészségügyi adatok elérését és frissítését a betegellátás folyamatossága érdekében.

A tanulmány nemzeti és európai szintű ajánlásokat fogalmaz meg a következő témakörökben: az EHR-be foglalandó adatok (tartalom), az EHR-t működtető intézményekre háruló követelmények, a betegek előzetes hozzájárulása, az EHR létrehozása, elérhetősége és frissítése, az egészségügyi szakemberek felelőssége, másodlagos felhasználás, az archiválás időtartama, az interoperabilitás követelményei, az EHR és az e-recept közötti kapcsolat.

Az EHR tartalmát és interoperabilitását illetően két szélesebb szemléletet lehet megkülönböztetni a vizsgált országokban. Míg néhány ország részletes követelményeket határozott meg az EHR tartalmára vonatkozóan, más országok erre nem tértek ki. Az EHR-t érintő jogalkotás részletezettsége változatos, az általános egészségügyi adatokra való hivatkozástól a kategóriák és adatok részletes listájáig terjedően. A nemzeti szintű szabályozás részletezettsége azonban nem képez akadályt az EHR rendszerek közötti interoperabilitásra – ehhez megállapodásra van szükség arról, hogy az EHR melyik része kerül be az egészségügyi adatforgalomba. Az információk megosztására az egészségügyi ellátók által használt EHR rendszerek minimum interoperabilitási szinttel kell, hogy rendelkezzenek.

A mellékelt táblázat összefoglalót nyújt az EHR rendszerek megvalósítási szintjéről, és az államok által az EHR szabályozására elfogadott jogi lépésekről.

Forrás:
Overview of the National Laws on EHR in the EU Member States and their Interaction with the Provision of Cross-Border eHealth Services – Final report and recommendations. European Commission, 2014 (pdf)

Kapcsolódó anyag:
EHR (electronic health record) rendszerek Európában. GYEMSZI IRF, 2012 (doc)
20150116_ehr_tablazat.doc (doc)”

Forrás:
Elektronikus egészségügyi nyilvántartási projektek és azok jogszabályi háttere az EU-ban; eski.hu (GYEMSZI IRF); 2015. január 17.