Skip to main content
energiagazdaságtörvények, határozatok

A Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről

Szerző: 2015. január 31.No Comments

„A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a szükséges források biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a központi adatfeldolgozó társaság 100 millió forintos alaptőkével és 2900 millió forintos tőketartalékkal, az MFB Zrt. által az állam nevében, kizárólagos állami tulajdonú társaságként kerüljön megalapításra, és a társaság felett az MFB Zrt. gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat azzal, hogy a társaság feletti szakmai felügyeletet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal lássa el, felkéri továbbá a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a társaság működéséhez szükséges jogszabály-módosításokat.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. február 28.”

Forrás:
A Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 7. szám, 2015. január 29.; 287. oldal (pdf)