energiagazdaság

Független, központi adatgazda jön létre a közműszektorban

Szerző: 2015. január 31.No Comments

„A Kormány 2015. január 21-ei ülésén döntést hozott a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. (KAF) létrehozásáról.

A központi adatgazdálkodó társaság megalakítása hozzájárul az energiaellátás biztonságának és hatékonyságának javításához, miközben választ ad a hazai közműszektor egyik évtizedes problémájára. A KAF feladata, hogy az ágazati szereplők összehangolatlan, kevésbé transzparens mérési és elszámolási tevékenységét átláthatóbbá, egyszerűbbé és egységessé tegye. A KAF állami szereplőként napi szintű, pontos adatcserén keresztül szolgáltat majd megbízható műszaki és fogyasztási információkat a közműszektor aktuális működéséről az összes érintett piaci szereplő számára.

A KAF által kínált szolgáltatást a piac szereplői számára jelenleg a rendszerüzemeltetők végzik. A változás nyomán az ilyen típusú feladatokat nem eltérő üzleti érdekek alapján működő magánvállalkozások, hanem egy megkülönböztetés-mentesen eljáró, független állami intézmény végzi majd el. Ez a tiszta piaci versenyhelyzet érdekében tett fontos lépés.

A KAF egyúttal hozzájárul a fogyasztási igények, a rendelkezésre álló energiakészletek és az elosztó-hálózati kihasználtság hatékonyabb összehangolásához. Az új intézménynek köszönhetően csökken a közműszolgáltatásban résztvevők pénzügyi kockázati kitettsége, a hálózatfejlesztések tervezhetősége javul, ami hosszabb távon együtt járhat a nem lakossági ügyfelek által fizetett rendszerhasználati tarifák mérséklődésével.

A társaságot 100 millió forintos alaptőkével és a 2,9 milliárd forint tőketartalékkal 2015. február 28-ig kell megalapítani. A KAF tulajdonosi jogait a Miniszterelnökséghez tartozó MFB Zrt. gyakorolja, a társaság feletti szakmai felügyeletet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) látja el. A KAF a földgázpiacon kezdi meg tevékenységét, működési feltételeinek megteremtése maga után vonja a vonatkozó ágazati szabályozás módosítását.”

——

„A Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. tevékenysége hozzájárul a végfogyasztói árak alacsonyan tartásához mind a lakossági, mind az egyéb földgázfogyasztói árak esetén – közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI megkeresésére.

A kormány múlt szerdai ülésén döntött arról, hogy független központi adatgazda jöjjön létre a közműszektorban, ezért létrehozta a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt.-t (KAF), amely a földgázpiacon kezdi meg tevékenységét.

A Miniszterelnökség válasza szerint a társaság az átadás-átvételi pontok műszaki és forgalmi, fogyasztási információit, adatait tartja nyilván.

A KAF minden piaci szereplő számára egységes formában, elektronikus úton biztosítja az elszámolás alapját képező napi gázforgalmazás adatait, továbbá a piac operatív működéséhez szükséges adatokat, információkat.

A teljes végfelhasználói műszaki és fogyasztási adatok birtokában meghatározhatók és ellenőrizhetők a földgázrendszer elvárt szintű szolgáltatás-nyújtásához szükséges beruházások. A társaság tevékenysége hozzájárul továbbá a földgázpiacon jelenlévő keresztfinanszírozások megszüntetéséhez, így a végfogyasztói árak alacsonyan tartásához – hangsúlyozta a Miniszterelnökség.

A fogyasztók és a rendszerhasználók érdekében a KAF működésének tesztelését követően lehetőség van rendszer működésének kiterjesztésére, de minden esetben vizsgálni kell a kiterjesztés pénzügyi és technikai megvalósíthatóságát, valamint indokoltságát – áll az írásos válaszban.”

Forrás:
Független, központi adatgazda jön létre a közműszektorban; Miniszterelnökség; 2015. január 27.
Hozzájárul a gázárak alacsonyan tartásához a központi adatgazda; Miniszterelnökség; 2015. január 30.