informatikaművelődés

Budapest Open Knowledge Meetup: Összekapcsolt adatok

Szerző: 2015. február 9.No Comments

„Februári meetupunkon arra keressük a választ, hogy mi is az a linked data és mire lehet használni és mindez miért jó.
Hely: MTA SZTAKI, XI. Kende u. 13-17., Budapest
Időpont: 2015. február 18., 19h-21h

Szász Barnabás: Linked Data – van-e adathalmazoknak hálózati hatása?
A World Wide Web egy olyan globális infrastruktúrát hozott létre, amely lehetőséget nyújt összekapcsolt dokumentumok hálózatának a publikálására és elérésére. A Linked (Open) Data ennek mintájára – és a Web eredményeire és technológiáira építve – ad hasonló módon összekapcsolt adathalmazok publikálására és fogyasztására eszközöket. Az előadás egy bevezetőt ad a LOD világába, kitérve röviden a szemantika fogalmára, a Szemantikus Webes technológiákra és a LOD néhány gyakorlati alkalmazására…
Szász Barnabás több mint egy évtizede foglalkozik webes fejlesztéssel, nagyvállalati tartalomkezelő, metaadat kezelő és keresőrendszerek implementálásával és 2005 óta a Szemantikus Web kutatásával, jelenleg a Linked Data alkalmazásait és a szemantikus keresés lehetőségeit vizsgálja…

Horváth Ádám: Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben – az ALIADA projekt ismertetése
A könyvtárak és a múzeumok az adataik publikálásával vehetnek részt a szemantikus web építésében. Az ALIADA projekt ezt a folyamatot szeretné felgyorsítani azzal, hogy egy olyan nyílt forráskódú szoftvert hoz létre, melynek segítségével a könyvtárak és a múzeumok automatikusan publikálhatják az adataikat a szemantikus weben. Az előadásomban az ALIADA projektet szeretném ismertetni. Az előadásban ki szeretnék térni a Linked Open Data egyik felhasználási területére a Library of Congress új katalogizálási szabványára a BIBFRAME-re, mely teljes egészében a kapcsolt adatokon nyugszik.
Horváth Ádám informatikus könyvtáros az Országos Széchényi Könyvtár informatikai vezetője volt 10 évig…”

Forrás:
Budapest Open Knowledge Meetup: Linked data