Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1085/2015. (III. 3.) Korm. határozata a 2014–2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről

Szerző: 2015. március 8.No Comments

„…2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon
a) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, valamint a Vidékfejlesztési Program előkészítő monitoring bizottságai taglistájának összeállításáról,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az előkészítő monitoring bizottságok elnökei kinevezését követően azonnal
b) az  a)  alpont szerinti előkészítő monitoring bizottságok összehívásáról ügyrendjeik megtárgyalása és elfogadása érdekében,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az előkészítő monitoring bizottságok taglistájának összeállítását követően azonnal

5. egyetért azzal, hogy minden előkészítő monitoring bizottság a  2014–2020 programozási időszak operatív programjai elfogadását követően változatlan tagsággal monitoring bizottsággá alakul át, az  első monitoring bizottsági ülésen jóváhagyva az előkészítő monitoring bizottság által hozott döntéseket…”

Forrás:
A Kormány 1085/2015. (III. 3.) Korm. határozata a 2014–2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről; Magyar Közlöny; 2015. évi 24. szám; 2015. március 3.; 1914-1915. oldalak (pdf)