Skip to main content

Találat: operatív programok monitoring bizottságai

Megalakult a GINOP Plusz Monitoring Bizottság

„A hazai társfinanszírozással együtt összesen 2300 milliárd forint keretösszegű Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz továbbra is a legnagyobb hazai program, ezzel is jelezve a kormányzat elkötelezettségét a munkahelyek védelme, a gazdasági növekedés, a hazai vállalkozások versenyképességének fokozása és a fenntartható foglalkoztatás vonatkozásában. A célok elérése érdekében a GINOP Plusz öt prioritása többek között a hazai kkv-szektor fejlesztését, vállalati kutatás-fejlesztési projektek támogatását, a fiatalok elhelyezkedését, aktív munkaerőpiaci programokat, valamint szakképzési és felsőoktatási fejlesztéseket célzó beavatkozásokat tartalmaz. A koronavírus járvány, majd az energiaválság...

Részletek

22/2023. (III. 13.) ME határozat monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről és monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről

„1. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a) Lóga Mátét, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkárát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz monitoring bizottsága, b) Nagy Bálintot, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárát az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottsága, c) dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztiánt, az Energiaügyi Minisztérium miniszteri biztosát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz monitoring bizottsága, d) dr. Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium államtitkárát...

Részletek

3/2022. (I. 20.) ME határozat a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

„A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározott jogkörömben eljárva Dr. Adorján Richárdot, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökévé – 2022. január 15-i hatállyal – kinevezem.” Forrás: 3/2022. (I. 20.) ME határozat a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2022. évi 7. szám; 2022. január 20.; 461. o. (PDF)

Részletek

Egyes operatív programok monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről

„1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a) dr. Homolya Róbertet az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága, b) Szabó Zsoltot a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága, c) dr. Kovács Zoltánt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága, d) Kis Miklós Zsoltot a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnöki tisztségének ellátása alól – 2018. június 3-ai hatállyal – felmentem. 2. A 272/2014....

Részletek

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

„1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a) Glattfelder Bélát a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnöki tisztségének ellátása alól – 2016. szeptember 14-ei hatállyal – felmentem, b) Rákossy Balázst, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárát a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2016. szeptember 15-ei hatállyal – kinevezem. 2. Visszavonom a...

Részletek

KÖFOP: Célegyenesben a közigazgatás hatékonyságának javítása

„Ülésezett a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága május 18-án Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében. Az ülést dr. Kovács Zoltán a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkára vezette. Első napirendi pontként a tanácstagok módosították a bizottság ügyrendjét. A módosítást személyi változások indokolták. Ezt követően került napirendre a KÖFOP 2015. évi éves végrehajtási jelentésének bemutatása és elfogadása. Elhangzott, hogy az Operatív program elfogadására 2015 júliusában került sor. A program végrehajtását célzó éves fejlesztési keret (ÉFK) 2015. augusztus 12-én jelent meg. A KÖFOP 3...

Részletek

Ülésezett a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Monitoring Bizottság

„A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) felhívásainak meghirdetéséhez szükséges egyik fontos mérföldkövet teljesítve a TOP végrehajtását felügyelő Monitoring Bizottság fontos döntéseket hozott mai alakuló ülésén. A bizottsági tagok elfogadták a Monitoring Bizottság ügyrendjét, megtárgyalták az operatív program tartalmát illető fontos kérdéseket, közelebb kerülve ezzel a megyei, megyei jogú városi és települési önkormányzatokat támogató felhívások megjelenéséhez. Tállai András, a TOP Monitoring Bizottság elnökeként hangsúlyozta: a Közép-Magyarországi régión kívüli területileg decentralizált fejlesztések tervezése és megvalósítása a TOP feladata a közszférában, amelynek legfontosabb célja...

Részletek

Ülésezett a GINOP Monitoring Bizottság

„A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatainak meghirdetéséhez szükséges utolsó feltételt teljesítve a GINOP végrehajtását felügyelő Monitoring Bizottság meghozta a szükséges végső döntéseket tegnapi ülésén. A bizottsági tagok elfogadták a Monitoring Bizottság ügyrendjét, illetve megvitatták és elfogadták a GINOP-ból támogatott projektek kiválasztási szempontrendszerét és eljárásrendjét, zöld lámpát adva ezzel a kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati kiírások tömeges megjelenésének. Rákossy Balázs, a GINOP Monitoring Bizottság elnökeként hangsúlyozta: a munkahelyteremtésre, a magyar ipar fejlesztésére és a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására épülő gazdaságfejlesztéshez...

Részletek

A miniszterelnök 21/2015. (III. 12.) ME határozata a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről

„A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján 1. dr. Rétvári Bencét, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága, 2. Tasó Lászlót, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága, 3. Szabó Zsoltot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága,...

Részletek

A Kormány 1085/2015. (III. 3.) Korm. határozata a 2014–2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről

„...2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, valamint a Vidékfejlesztési Program előkészítő monitoring bizottságai taglistájának összeállításáról, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: az előkészítő monitoring bizottságok elnökei kinevezését követően azonnal b) az  a)  alpont szerinti előkészítő monitoring bizottságok összehívásáról ügyrendjeik megtárgyalása és elfogadása érdekében, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: az előkészítő monitoring bizottságok taglistájának összeállítását követően azonnal ... 5. egyetért azzal, hogy minden előkészítő monitoring bizottság a  2014–2020 programozási időszak operatív programjai elfogadását követően...

Részletek