gazdaságjogközigazgatás: külföldön

Versenypolitika: Vestager biztos az e-kereskedelem ágazati vizsgálatát indítványozza

Szerző: 2015. március 29.No Comments

„Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős európai biztos a mai napon egy berlini konferencián bejelentette, hogy hamarosan javaslatot terjeszt elő az e-kereskedelmi ágazatban indítandó versenypolitikai vizsgálatról. Európában egyre több áru és szolgáltatás kereskedelmét bonyolítják az interneten. Ugyanakkor az Unión belüli, határon átnyúló online értékesítés csak lassan növekszik. Ez részben a nyelvi akadályoknak, a fogyasztói preferenciáknak, illetve az egyes tagállamok jogszabályai közötti különbségeknek tudható be. Emellett arra utaló jelek is megfigyelhetők, hogy bizonyos vállalkozások lépéseket tesznek a határon átnyúló e-kereskedelem korlátozására. A tervek szerint az ágazati vizsgálat középpontjában – az összekapcsolt digitális egységes piac létrehozására irányuló bizottsági prioritással összhangban – ezen intézkedések jobb azonosítása és hatékonyabb kezelése fog állni. Vestager biztos néhány héten belül terjeszti a Bizottság elé erre vonatkozó javaslatát.

Margrethe Vestager hangsúlyozta: „Legfőbb ideje, hogy megszüntessük az e-kereskedelem még meglévő akadályait, hiszen a kereskedelem e formája a valódi digitális egységes piac nélkülözhetetlen részét képezi Európában. A javasolt ágazati vizsgálat elősegíti, hogy a Bizottság megértse és kezelje az e-kereskedelmet gátló akadályokat, és ezáltal kedvezőbb helyzetbe hozza az európai polgárokat és vállalkozásokat.”

Az európai polgárok körében nagy népszerűségnek örvendenek az online szolgáltatások. 2014-ben az uniós fogyasztók mintegy fele vásárolt az interneten, viszont csak 15%-uk vásárolt az interneten olyan kereskedőtől, akinek székhelye egy másik uniós tagállamban volt. Ez arra enged következtetni, hogy az Unióban továbbra is jelentős akadályok nehezítik a határon átnyúló e-kereskedelmet. Vannak például olyan technikai akadályok – mint a területi alapú tartalomkorlátozás –, amelyek a fogyasztók lakóhelye vagy bankkártyaadatai alapján megakadályozhatják bizonyos honlapokhoz való hozzáférésüket.

Vestager biztos ezért úgy döntött, hogy javaslatot terjeszt a biztosi testület elé az e-kereskedelmi ágazat versenypolitikai vizsgálatáról, a digitális egységes piac elérésére vonatkozó bizottsági célkitűzés megvalósítása érdekében.

Az ágazati vizsgálat a digitális tartalmak és termékek határon átnyúló e-kereskedelme előtt álló magánszektorbeli – elsősorban a szerződésekből fakadó – akadályokra fog irányulni. A vizsgálat keretében a Bizottság valamennyi tagállamra kiterjedően, nagyszámú érdekelt féltől kíván információkat gyűjteni.

Az ágazati vizsgálat során szerzett ismeretek nem csupán a versenyjog e-kereskedelem terén való érvényre juttatásához, hanem a digitális egységes piac fellendítése céljából a Bizottság által indítandó különféle jogalkotási kezdeményezésekhez is hozzájárulnak majd.

Amennyiben az eredmények elemzése nyomán a Bizottság konkrét versenyjogi aggályokat fogalmaz meg, sor kerülhet az érintett esetek vizsgálatára is a versenykorlátozó üzleti gyakorlatra és a piaci erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke).

E bejelentésre azt követően került sor, hogy a biztosi testület egy nappal korábban megvitatta a 2015 májusában közzéteendő digitális egységes piaci stratégiát.

Háttér-információk
A Bizottság akkor végezhet versenyjogi ágazati vizsgálatot, ha arra utaló jeleket észlel, hogy egy adott ágazat működése nem megfelelő. A Bizottság a vizsgálat során szerzett információkat arra használja, hogy a versenypolitika szempontjából jobban megértse a piac működését, valamint azonosítsa a potenciálisan versenykorlátozó hatású tényezőket.

A Bizottság már több ágazatban – köztük az energia, a pénzügyi szolgáltatások és a gyógyszeripar terén – végzett versenyjogi vizsgálatokat. A Bizottság korábbi ágazati vizsgálatairól bővebb tájékoztatás a következő honlapon érhető el:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/sector_inquiries.html

Forrás:
Versenypolitika: Vestager biztos az e-kereskedelem ágazati vizsgálatát indítványozza; Európai Bizottság; IP/15/4701; 2015. március 26.