Skip to main content
hírközlésjogközigazgatás: magyarszakirodalom

A közbeszerzések és a közbevételek kapcsolata – a közbeszerzések adójogi és számviteli összefüggéseiről

Szerző: 2015. március 30.No Comments

„A kutatás alapvetően arra irányult, hogy a közbeszerzési jog gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó, a pénzügyi jog más területeit érintő problémákat, illetve e területek közötti összefüggéseket feltárja, elemezze. A közbeszerzési eljárásokban időszakonként visszatérően felmerülnek olyan jogalkalmazási kérdések, amelyekre a választ az adójogi, illetve számviteli
normákban lehet megtalálni.

E feladat csak úgy teljesíthető, ha az egyes területek kapcsolódási pontjainak elméleti, történeti megközelítésben történő kidolgozása is megtörténik. Ennek keretében elvégeztem a kapcsolódási pontok fejlődésének vizsgálatát, továbbá a konkrét jogalkalmazási kérdéseken túlmutatóan a közbeszerzési politika és az adópolitika kapcsolatát is elemeztem mindkét terület részelemeinek részletes kidolgozásán túlmenően…”

Forrás:
A közbeszerzések és a közbevételek kapcsolata – a közbeszerzések adójogi és számviteli összefüggéseiről; Pfeffer Zsolt; Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; 2015. április 20.