Skip to main content

Találat: adójog

Adósok feketelistája: változtatni kell a szabályokon, különben sokba kerülhet

„ Precedensértékű ítéletet hozott az Emberi Jogok Európai Bírósága az adósok adatnyilvánosságának magyar szabályozásával kapcsolatban. Egy magyar vállalkozónak 2013-ban csaknem 240 millió forint adóhátraléka volt és a cége számlájáról felvett kétmillió euró után nem fizetett személyi jövedelemadót. Az adóhatóság 186 millió forintos bírsággal sújtotta, illetve feltette őt a „jelentős adósok” elnevezésű listájára, a tartozásának összege mellett nyilvánosságra hozva a lakcímét és az adóazonosító jelét is. Ebből az adatbázisból csak akkor törölték, amikor 2019-ben elévült az adóhátraléka. A hatóság törvényesen járt el, hiszen...

Részletek

Az uniós állami támogatási jog végrehajtásának újabb kihívásai, különös tekintettel az adóintézkedésekre

„Kutatásom középpontjában az állami támogatási jog végrehajtásának 21. századi kihívásai, különösen az adóintézkedések formájában megnyilvánuló állami támogatási intézkedések állnak. A dolgozat célja, hogy bekapcsolódjon az Európai Bizottság állami támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatai körül zajló disputába. Mivel a közvetlen adóztatás a hatáskörmegosztás klasszikus uniós modelljében a tagállamok kezében maradt, nagyon korlátozottak az uniós ellenőrzési lehetőségek. Az ítélkezési gyakorlat alapján azonban már világos, hogy adóintézkedések is kimeríthetik az állami támogatás fogalmát. Az elmúlt években a Bizottság az állami támogatási szabályok modernizációja révén igyekszik fellépni a...

Részletek

Aggályosnak tartják a NAV áfa-ellenőrzéseit

„Az Európai Unió Bírósága két, a közelmúltban közzétett döntésében rámutatott arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adólevonási jog megtagadásával kapcsolatos gyakorlata több ponton is a közösségi jogba ütközik. Ez az adóhatóságot az eddigi gyakorlatának megváltoztatására is kényszerítheti – ismerteti a Deloitte. A jelenlegi magyar adóhatósági gyakorlat értelmében egy vállalkozás abban az esetben élhet áfalevonási jogával, ha rendelkezik az áfa törvény és a számviteli törvény előírásainak megfelelő hiteles számlával. Az adóhatóság a számla hitelességével kapcsolatosan rendre vizsgálja, hogy a számlakibocsátók az...

Részletek

Az Európai Unió Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei és indítványai (Vodafone, Tesco-Global, Google Ireland, felsőoktatási intézmények)

sz. 20/2020 : 2020. március 3. a Bíróság C-75/18,C-323/18. sz. ügyekben hozott ítéletei Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. és Tesco-Global Áruházak Zrt. kontra Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Állami támogatás A távközlési vállalkozások és a kiskereskedelmi ágazatban tevékenységet folytató vállalkozások árbevételére Magyarországon kivetett különadók összeegyeztethetők az uniós joggal. sz. 21/2020 : 2020. március 3. a Bíróság C-482/18. sz. ügyben hozott ítélete Google Ireland Limited kontra Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiemelt Adó-és Vámigazgatósága A magyar reklámadóhoz kapcsolódó szankciórendszer összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Ezzel szemben...

Részletek

Változnak az adótörvények

„A kormány pénteken benyújtotta a parlamenthez az őszi adócsomagot. A csomag számos új kedvezményt, de néhány szigorítást is tartalmaz. A legjelentősebb újdonságok között említhető a cafeteria rendszer változása, a kedvezményes lakásáfa átmeneti szabálya, az áfa alanyi mentesség értékhatárának emelkedése, illetve a csoportos adóalanyiság bevezetése a társasági adó rendszerében. Fontos kiemelni azonban, hogy az alább felsoroltak jelenleg csak a kormány javaslatának tekintendők, a tényleges adótörvény-módosítást az Országgyűlés várhatóan november közepén, végén fogja elfogadni. Társasági adót érintő főbb változások A csoportos társasági adóalanyiság rendszere...

Részletek

Kiadvány 152 ország és régió adókulcsairól és adózási szabályairól

„A kiadvány 152 ország és régió adókulcsairól és adózási szabályairól ad áttekintést A PwC idén is összeállította Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2018/19 című útmutatóját, amely a világszerte alkalmazott társaságiadó-kulcsokról és adójogszabályokról ad áttekintést. Az útmutatóból a döntéshozók, a szabályozók és az adózási szakemberek is megismerhetik a világ számos országában alkalmazott aktuális adókulcsokat és az adózási rendszerek legfontosabb jellemzőit. A több mint 2 800 oldal terjedelmű útmutató 152 ország adatait tartalmazza, szerzői a helyi PwC tagvállalatok szakértői. Három változatban érhető el,...

Részletek

A bitcoin működése és jogi kihívásai

„A bitcoin közvetlenül a pénzügyi válság után, 2009-ben indult útjára, azonban csak jóval később, 2013 végén került be a köztudatba. A bitcoint a legtöbben csak egy kibocsátó nélküli virtuális pénzzel azonosítják, megfeledkezve arról, hogy az alapul fekvő technológia lényegében egy peer-to-peer fizetési rendszer is, amit ma már számos helyen alkalmaznak a fizetések lebonyolításához. A bitcoin azonban nemcsak technológiai szinten hozott forradalmi változásokat, hanem sajátos jellegéből fakadóan a polgári jog alapvető kategóriáit is feszegeti. A bitcoin polgári jogi megítélése mellett legalább ekkora fejtörést...

Részletek

A közbeszerzések és a közbevételek kapcsolata – a közbeszerzések adójogi és számviteli összefüggéseiről

„A kutatás alapvetően arra irányult, hogy a közbeszerzési jog gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó, a pénzügyi jog más területeit érintő problémákat, illetve e területek közötti összefüggéseket feltárja, elemezze. A közbeszerzési eljárásokban időszakonként visszatérően felmerülnek olyan jogalkalmazási kérdések, amelyekre a választ az adójogi, illetve számviteli normákban lehet megtalálni. E feladat csak úgy teljesíthető, ha az egyes területek kapcsolódási pontjainak elméleti, történeti megközelítésben történő kidolgozása is megtörténik. Ennek keretében elvégeztem a kapcsolódási pontok fejlődésének vizsgálatát, továbbá a konkrét jogalkalmazási kérdéseken túlmutatóan a közbeszerzési politika és az...

Részletek

Adóellenőrzés elektronikus úton? Július 1-től már így is lehet!

„Az eddigiektől eltérően a hivatalból induló eljárások közül elsőként az ellenőrzési eljárásoknál lesz mód az adóügy elektronikus úton történő megindítására. Mindez úgy fog történni, hogy erről az érintett adózó nem feltétlen fog tudni, hiszen akár egy több évvel ezelőtt adott meghatalmazás miatt nem lesz szükség arra, hogy az adózó tudomást szerezzen az ellenőrzés megindulásáról, mert elégséges lesz, ha a könyvelője tudni fog róla. Miért lehetséges ez? Mert az eljárási törvény év közben hatályba lépő változása értelmében lehetővé válik a megbízólevélnek az elektronikus...

Részletek