közigazgatás: magyar

Négy évtizedet töltött a közigazgatásban

Szerző: 2015. április 7.No Comments

„ Dr. Szakali Erzsébet neve mára összeforrott Szolnok és a megye közigazgatásával. Mind jegyzőként, mind a kormányhivatal főigazgatójaként ügyelt a jogszabályok betartására és betartatására. A közigazgatási szakember most több mint négy évtized után nyugdíjba vonul.

– A kislányok általában nem arról álmodnak, hogy a közigazgatásban dolgoznak majd felnőttként. Ön miként került erre a területre?
– A besenyszögi általános iskola és a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola elvégzését követően 1973. augusztus 1-jén kezdtem munkámat a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jogelődjének szervezési és jogi osztályán gyakornokként, majd gyámügyi ügyintézőként. Később főmunkatársként kisajátítással, valamint helyiséggazdálkodással kapcsolatos teendőket láttam el. Aztán 1990-től a lakásügyi iroda, majd a lakásügyi osztály vezetőjeként, lépésről lépésre váltam vezetővé úgy, hogy közben megismertem az ügyiratkezelés, az ügyintézés, az ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolat sok-sok területét. A későbbiekben Szolnok vagyongazdálkodásával, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, intézményeinek fenntartásával kapcsolatos feladatok tartoztak irányításom alá. Az Államigazgatási Főiskola Igazgatásszervező szakát 1981-ben végeztem el, majd 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzetem jogi diplomát. 2002-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Illetékhivatalánál dolgoztam hivatalvezető-helyettesként, majd 2004. júliusától lettem Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője. A Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumában 2007-től elnöki tisztséget töltöttem be, 2010. július 1-jén pedig címzetes főjegyzői címet adományozott részemre a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke.

– A kormányhivatalok megalakulását követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hivatali szervezetét vezette mostanáig főigazgatóként. Mennyiben tért el ez a munka a korábbiaktól?
– Az addig megszerzett szakmai tapasztalataim nagy segítséget nyújtottak a hivatal működésének előkészítésében, a hivatali munka szervezésében, egy új szervezet felállításában. E feladatok közül kiemelem a kormányhivatalba integrálódott szakigazgatási szervek átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat, a megyei önkormányzat konszolidációjának, a megyei intézményfenntartó központ létrehozásának előkészítését és a járási hivatalok 2013. január 1-jétől történő létrehozását.

– A közigazgatás külön világ. Mi volt a legfontosabb, amit szem előtt tartott?
– A munkám a hivatásommá vált. Többen ismerik azon nézetemet, hogy ha már életünk nagyobb részét a munka teszi ki, akkor szeressem azt, amit csinálok. A közigazgatás, a köz szolgálata jó átlátóképességet, logikus és rendszerben való gondolkodást igényel. Rendkívül sok információ zúdul az emberre. Nem szabad túlbonyolítani a dolgokat, azonban a jogszabályok betartása és betartatása e területen dolgozók munkájának alapköve. A szervezeti változások az embereket csak abból a szempontból érdeklik, hogy minél közelebb, minél egyszerűbben és minél gyorsabban tudják elintézni ügyeiket, és ez így van jól, így természetes. Zseniális kollégáim voltak, akikkel közösen igazán kitűnő eredményeket értünk el ezen a területen is, amelyekre valóban büszke vagyok. Őszinte tisztelettel emlékszem a megye és Szolnok vezetőire. Szerencsés voltam, hogy a pályám során olyan vezetőkkel találkozhattam és dolgozhattam együtt, akiktől nagyon sokat tanultam, ugyanakkor munkámmal hozzájárultam a településfejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Köszönöm minden munkatársamnak az együtt töltött éveket és külön köszönöm Szalay Ferenc polgármester, dr. Lengyel Györgyi államtitkár és dr. Kállai Mária kormánymegbízott támogatását. E területen a hivatás iránti alázattal, nagy felelősségtudattal, lelkiismeretesen lehet magas színvonalon teljesíteni. Amikor elkezdtem a felnőtt életemet, szüleim a következőt adták útravalóul: „egy valamit csinálj és abban legyél nagyon jó, abba adj bele mindent”. Én a közigazgatást választottam hivatásul, amit csak úgy lehet jól végezni, ahogyan az előbb már elmondtam. Ehhez nem elég a napi nyolc óra. A feladatok mennyisége és a minőségi munka igényelte, hogy az 1990-es évektől lényegében folyamatosan késő estig, éjszakába nyúlóan, sőt hétvégeken is dolgoznunk kellett munkatársaimmal együtt. Ehhez pedig nagyon kellett a család megértése és támogatása. Az elmúlt évtizedek alatt természetesen voltak szép és kevésbé szép időszakok is. A nehézségeken azonban a gondviselés mindig átsegített, mindezekért hálát adok Istennek.

– Nyugdíjba vonulásával új korszak kezdődik. Milyen tervekkel készül erre az időszakra?
– Most új szakasz kezdődik az életemben, amelyben újra előtérbe kerül a család. Több időt tölthetek a családdal, unokáimmal. Azt is remélem, hogy ezután több időm lesz arra, hogy a város és a megye közéleti eseményeiben részt vegyek.

Magyary Zoltán-díjjal ismerték el tevékenységét
Dr. Szakali Erzsébet nemrégiben magas kitüntetésben részesült. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója a közigazgatás területén végzett több mint 40 éves kiemelkedő közszolgálati munkájáért, a területi közigazgatás elmúlt évek során megvalósult, történelmileg meghatározó fejlesztése érdekében tett kimagasló érdemei elismeréséül Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől vehette át március 15-e alkalmából a Magyary Zoltán-díjat. ”

Forrás:
Négy évtizedet töltött a közigazgatásban; szoljon.hu; 2015. április 1.