jogtörvények, határozatok

Előterjesztés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosításáról

Szerző: 2015. május 1.No Comments