gazdaságközigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozata a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről

Szerző: 2015. május 1.No Comments

„ Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszak európai uniós támogatási programjai keretében meghirdetésre kerülő, 2015-ben meghirdetni tervezett felhívások forrásai a lehető legnagyobb mértékű uniós forrás gazdaságba történő áramlását tegyék lehetővé;

2. felhívja az infrastrukturális beruházási források meghirdetéséért felelős minisztereket, hogy az egyes operatív programok keretében meghirdetni tervezett infrastrukturális beruházásokra irányuló felhívásokat a tervezetthez képest előbb hirdessék meg, és a szakaszolt projektek második szakaszának finanszírozásához szükséges intézkedéseket tegyék meg;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal, illetve, ha a szakaszolt projektek esetében az intézkedés végrehajtásához a Kormány vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) döntése szükséges,
a Kormány vagy az NFK döntését követő 8 napon belül

3. felhívja az infrastrukturális beruházási források meghirdetéséért felelős minisztereket, hogy a 2. pont végrehajtása érdekében, ha az operatív program 2015. évi éves fejlesztési keretének
a) elfogadása még nem történt meg, akkor az éves fejlesztési keret készítésekor,
b) elfogadása megtörtént, akkor az éves fejlesztési keret 2015. június 30-ig történő módosítása során a 2. pontra tekintettel járjanak el;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont estében az éves fejlesztési keret NFK elé terjesztésének időpontjáig, a b) alpont esetében 2015. június 30-ig

4. felhívja az infrastrukturális beruházások végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az irányításuk és felügyeletük alatti, a projektek végrehajtásáért felelős szervek útján gondoskodjanak a 2. pont alapján meghirdetett felhívásokra benyújtandó projektek feltételes közbeszerzési eljárásainak megindításáról úgy, hogy az eljárások eredményeként legkésőbb 2016. januárban megkössék a kivitelezői szerződéseket, és a szállítói előlegek kifizetése megtörténhessen;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere belügyminiszter
Határidő: 2015. június 30.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pontban foglalt eljárás szerint kezdeményezze azoknak az eszközbeszerzésre és beruházási tevékenységre irányuló, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból – különös tekintettel az energiahatékonyság, a turisztika, az innováció, a kis- és középvállalkozások fejlesztése területén – és a Vidékfejlesztési Programból meghirdetendő felhívások keretösszegének a megemelését, amelyeket a támogatási kérelmek nagy száma miatti keretkimerülés miatt előreláthatóan két évnél hamarabb le kell zárni;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

6. felhívja a programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy a felhívások tervezésekor a közösségi jogszabályokkal összhangban tegyék lehetővé, hogy
a) a projektek előkészítésének költségei elszámolhatók legyenek,
b) a projektek költségeinek elszámolhatósága a lehető legkorábbi, állami támogatásokra vonatkozó szabályozás eltérő rendelkezése hiányában 2014. január 1. legyen;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

7. felhívja a 2014–2020 közötti programozási időszak európai uniós támogatási programjainak végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az 1–6. pontok végrehajtása keretében módosított felhívási keretösszegeket, a tervezett meghirdetési határidőket és a várható kifizetésekre vonatkozó tervszámokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter fejlesztéspolitikai koordinációs tevékenysége ellátása érdekében részére küldjék meg.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozata a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 60. szám; 2015. április 30.; 5994-5995. oldalak (pdf)