Skip to main content
Internetjogközigazgatás: külföldön

Európai Bizottság: az igazságügyi miniszterek támogatják az EU digitális egységes piacának előmozdítására szolgáló új adatvédelmi szabályokra tett bizottsági javaslatot

Szerző: 2015. június 21.No Comments

„A mai napon az Igazságügyi Tanácsban ülésező miniszterek általános megközelítést fogadtak el a bizottsági adatvédelmi rendeletjavaslattal kapcsolatosan. A modern, harmonizált adatvédelmi szabályok elősegítik, hogy Európa jobban igazodjon a digitális korszakhoz és előrelépést jelentenek az EU digitális egységes piacának megvalósításához. Júniusban megkezdődnek a Parlamenttel és a Tanáccsal a háromoldalú egyeztetések; a közös cél, hogy a végső megállapodás 2015 vége előtt elfogadásra kerüljön.

Andrus Ansip,a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket mondta: „Nagyon biztatónak tartom ezt a jobb és harmonizáltabb adatvédelmi szabályok irányába tett pozitív lépést. Az adatvédelem a digitális egységes piac középpontjában áll; erős alapot teremt ahhoz, hogy Európa jobban kihasználhassa az olyan innovatív digitális szolgáltatásokat, mint az óriási méretű adathalmazok és a felhőalapú számítástechnika.”

Vĕra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „Ma nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy elősegítsük Európa digitális korszakhoz való igazodását. A polgárok és a vállalkozások megérdemlik az olyan modern adatvédelmi szabályokat, amelyek lépést tartanak a legújabb technológiai változásokkal. A magas szintű adatvédelmi normák megerősítik a fogyasztók digitális szolgáltatásokba vetett bizalmát, a vállalkozásoknak pedig előnyt jelent, hogy a 28 országban egyetlen egységes szabályrendszer érvényesül majd. Meggyőződésem, hogy az év vége előtt elérhetjük a végső megállapodást az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.”

A Bizottság által 2012-ben megindított adatvédelmi reform (IP/12/46) célja, hogy lehetővé tegye az emberek számára személyes adataik jobb ellenőrzését. Egyidejűleg a modernizált szabályok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy a digitális egységes piac lehetőségeit a legjobban kihasználják azáltal, hogy élvezik a csökkentett bürokrácia és a megerősített fogyasztói bizalom előnyeit. A szigorúbb és egységes adatvédelmi keret nagyobb jogi és gyakorlati bizonyosságot biztosít a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok számára.

2014 márciusában az Európai Parlament támogatta a Bizottság adatvédelmi reformjavaslatát (lásd MEMO/14/186). Az Európai Tanács 2015-ben szólított fel az adatvédelmi reform elfogadására.

Az adatvédelmi rendelettel kapcsolatos mai általános megközelítés a következőkre vonatkozóan tartalmaz megállapodást:

  • Egy kontinens, egy jogszabály – A rendelet egyetlen egységes adatvédelmi szabályrendszert hoz majd létre, amely az egész EU-ban érvényes lesz. A vállalkozásoknak egyetlen jogszabálynak kell megfelelniük, nem 28-nak. Ez évente mintegy 2,3 milliárd eurós megtakarítást jelent a vállalkozásoknak. Ezen túlmenően az új szabályok – a bürokrácia csökkentése révén – különösen kedvezőek lesznek a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. Megszűnnek a felesleges adminisztratív előírások, például a cégeket terhelő egyes bejelentési kötelezettségek; önmagában ez az intézkedés évente 130 millió eurós megtakarítást jelent számukra.
  • Megerősített és további jogok – A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot megerősítik. Amikor a polgárok nem akarják adataik további feldolgozását és nincs jogszerű alap ezek megőrzéséhez, az adatkezelőnek törölnie kell az adatokat, kivéve, ha igazolni tudja, hogy még szükség van rá vagy releváns. A polgárok jobb tájékoztatást fognak kapni, ha adataikat feltörik. Az adathordozhatósághoz való jog megkönnyíti majd a felhasználók számára, hogy személyes adataikat továbbítsák egyik szolgáltatótól a másikhoz.
  • Uniós szabályok Európában – Az Európán kívüli cégeknek ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazniuk, amikor az EU-ban nyújtanak szolgáltatásokat.
  • Több hatáskör a független nemzeti adatvédelmi hatóságoknak – Ezeket a hatóságokat megerősítik a szabályok hatékony érvényesítése érdekében, és hatáskört kapnak az uniós adatvédelmi szabályokat megsértő vállalkozások megbírságolására. A bírság összege elérheti az 1 millió eurót, illetve az adott vállalkozás teljes évi forgalmának 2 %-át.
  • Egyablakos ügyintézés – A szabályok egyablakos ügyintézést létesítenek a vállalkozások és a polgárok számára: a vállalkozások egyetlen, nem pedig 28 felügyeleti hatósággal állnak majd kapcsolatban, amely egyszerűbbé és olcsóbbá teszi számukra az üzleti tevékenység folytatását az EU-ban. A magánszemélyek csak a saját nemzeti adatvédelmi hatóságukkal kerülnek majd kapcsolatba, és anyanyelvüket használhatják, még akkor is, ha személyes adataikat hazájukon kívül dolgozzák fel.

(További részletek: MEMO)

A következő lépések
A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács közötti első háromoldalú találkozóra június 24-én kerül sor, Jourová biztos részvétele mellett. A három intézmény célja, hogy 2015-ben egyetértésre jussanak a reform véglegesítésére irányuló ütemtervvel kapcsolatosan.

További információ:
Uniós adatvédelem
Az adatvédelmi javaslattal kapcsolatos sajtócsomag
A digitális egységes piacra vonatkozó sajtóközlemény

Forrás:
Az igazságügyi miniszterek támogatják az EU digitális egységes piacának előmozdítására szolgáló új adatvédelmi szabályokra tett bizottsági javaslatot; Európai Bizottság; IP/15/5176; 2015. június 15.