Skip to main content
energiaközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartársadalom

Kézikönyv: közösségi energia az ember és környezet szolgálatában

Szerző: 2015. június 28.No Comments

„Közösség – függetlenség – fenntarthatóság.

Mindenki számára kívánatos hívószavak lehetnek ezek.Pont ez az a három kifejezés, ami a legjobban jellemzi a világ más részein már közismert, de hazánkban még nem elterjedt közösségi energia kezdeményezéseket. Az angol kifejezés fordításából kiindulva a közösségi energia szóösszetételt használjuk, de a magyar nyelvben lehet energiaközösségekről is beszélni, utalva arra, hogy a közösség szereplői egymást támogatják az energiatermelés és fogyasztás minden területén. A közösségi energia ugyanakkor jól rímel a közösségben rejlő lehetőségekre, a közös cselekvésben lévő szellemi, anyagi energiákra.

Európában számos sikeres példát láthatunk közösségi energia kezdeményezésekre, melyek mindenki számára pozitív szociális, környezeti, gazdasági hatással járnak. Megújuló energiát állítanak elő a helyi polgárok/közösség lakosai saját maguk számára helyben, miközben példát mutatnak szűkebb-tágabb környezetüknek. A közösségi energia lényege, hogy az energiaellátással, energia rendszerekkel kapcsolatos döntéseket az emberek kezébe adja. Arról szól, hogy a közösségek és a lakosok/polgárok a tulajdonosai és az üzemeltetői lesznek a jellemzően megújuló energiaforrásokkal működő rendszereknek, és élvezik ennek minden előnyét, melynek csak egy eleme, hogy részesülnek a termelt energiából és profitból.

A közösségi energia maga az energia-rendszerváltás és az energiafüggetlenség egyik eszköze.”

Forrás:
Közösségi energia az ember és környezet szolgálatában; Magyar Természetvédők Szövetsége; 2015. május 20. (pdf)