közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozata az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban

Szerző: 2015. július 1.No Comments

„A Kormány az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében
1. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – az infrastruktúra biztosításával és a szükséges szerződések megkötésével – készítse elő az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) kiterjesztését és bevezetését a fővárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában azon szervezeti egységekre, mely szervezeti egységeknél nincs használatban olyan informatikai szakrendszer, amely esetében az informatikai szakrendszerbe integrált iratkezelési szoftverszolgáltatás működik;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 31.

2. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak az EKEIDR ütemezett és egységesen szabályozott folyamatokkal történő bevezetéséről azon szervezeti egységekre, mely szervezeti egységeknél nincs használatban olyan informatikai szakrendszer, amely esetében az informatikai szakrendszerbe integrált iratkezelési szoftverszolgáltatás működik, továbbá ezt követően gondoskodjanak az EKEIDR működtetéséről;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. december 31.

3. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálják meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok esetében a szakrendszerekbe integrált iratkezelési szoftverszolgáltatást alkalmazó szervezeti egységeknél az EKEIDR-re történő átállás lehetőségét;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. december 31.

4. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti vizsgálat eredményeinek felhasználásával a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – az infrastruktúra biztosításával és a szükséges szerződések megkötésével – készítse elő az EKEIDR kiterjesztését és bevezetését a fővárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában azon szervezeti egységekre is, mely szervezeti egységeknél informatikai szakrendszerbe integrált iratkezelési szoftverszolgáltatás működik;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. június 30.

5. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak az EKEIDR ütemezett és egységesen szabályozott folyamatokkal történő bevezetéséről azon szervezeti egységekre is, mely szervezeti egységeknél informatikai szakrendszerbe integrált iratkezelési szoftverszolgáltatás működik, továbbá ezt követően gondoskodjanak az EKEIDR működtetéséről.
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31…”

Forrás:
A Kormány 1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozata az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban; Magyar Közlöny; 2015. évi 95. szám; 2015. június 30.; 16686-16687. oldalak (pdf)