Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Szerző: 2015. augusztus 4.No Comments

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökség az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez és egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási szerződést a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel – a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség címének az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztése kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2015–2023. években nem haladhatja meg az 1 573 000 eurót.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
A Kormány 1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 113. szám, 2015. augusztus 3.; 18561. oldal (pdf)