Skip to main content

Találat: IMIR 2014-2020

Kormányhatározat az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

„A Kormány 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez, továbbá egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó szerződést – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezete és XI. Miniszterelnökség fejezete az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztésének kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege...

Részletek

A Kormány 1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

„A Kormány 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez, továbbá egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó szerződést – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezete és XI. Miniszterelnökség fejezete az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztésének kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2016–2023. években nem haladhatja...

Részletek

Fejlesztéspolitikai informatika: a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló rendelet módosult

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kizárólagosan látja el a FAIR-ral és az EMIR-rel kapcsolatos informatikai biztonsági...

Részletek

A Kormány 1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökség az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez és egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási szerződést a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel – a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség címének az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztése kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2015–2023. években...

Részletek