Skip to main content
közigazgatás: magyar

Kormányhatározat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről

Szerző: 2015. november 25.december 12th, 2015No Comments

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség
a) a KÖFOP-3.1.1.1. azonosító jelű, „Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába” című felhívás keretében a kommunikációs feladatok ellátása,
b) a KÖFOP-3.2.2.1. azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment színvonalának megőrzése” című felhívás keretében a közbeszerzések szabályosságának ellenőrzése, valamint
c) a KÖFOP-3.3.2.1. azonosító jelű, „Az e-kohéziós irányelv átültetése” című felhívás keretében a monitoring és információs rendszer működtetése és fejlesztése
érdekében szükséges szerződéseket a beszerzési eljárások lefolytatását követően – a központi költségvetés Uniós fejlesztések fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport terhére – megkösse.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. június 30…”

Forrás:
Kormányhatározat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről; Magyar Közlöny; 2015. évi 181. szám; 2015. november 24.; 22786. oldal (pdf)