Skip to main content

Találat: érintettek bevonása

Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából

„Tanulmányunkban a hazai vidéki nagyvárosok tervezési folyamata során megvalósuló érintetti részvételt elemezzük. Érdeklődésünk középpontjában az áll, hogy az érintetteknek milyen lehetőségük van a fejlesztési folyamat aktív részesévé válni, milyen korlátok állnak ennek útjában. A 23 hazai megyei jogú város 2013 és 2014 során elfogadott partnerségi egyeztetési terveit, városfejlesztési koncepcióit és integrált településfejlesztési stratégiáit elemeztük, kvalitatív tartalomelemzés segítségével. Ez lehetőséget adott arra, hogy a dokumentum felszíni rétegét (miszerint beszélünk a részvételről, és azt fontosnak tartjuk), ütköztessük a dokumentumok mélyrétegeinek felszínre hozható tartalmával (miszerint...

Részletek

Okos város: vidéken erősebb a helyi identitástudat

„Virág Benedeket, az Óbudai Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét kérdeztük a Smart Cityhez kapcsolódó közösségi tervezésről és az eddigi tapasztalatairól. ‒ Közösségi tervezés hogyan kapcsolódik a Smart City koncepcióhoz? ‒ A manapság széles körben használt és divatos „Smart City”, „okos város”, „intelligens város”, „kreatív város” megnevezések lényegében mind ugyanazt a fogalmat takarják. Olyan városokra használják ezeket a megnevezéseket, ahol az informatikai és a telekommunikációs technológiát (ICT) közösségi szinten képesek felhasználni; ahol nem a szolgáltatásokat, hanem az állampolgárokat helyezik a középpontba; és ahol nem öncélú...

Részletek

Program kidolgozása a vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentésére – KÖFOP-2.3.5-VEKOP-16

„...Fejlesztés indokoltsága A KÖFOP Magyarország versenyképességének javításához, a versenyelőny elérésében kulcsszerepet játszó gazdaságélénkítéshez elsődlegesen az adminisztratív terhek csökkentésével kíván hozzájárulni. A vállalkozásokat érintő bürokrácia és adminisztratív terhek csökkentésének szükségességét Magyarország több nemzetközi összehasonlító elemzésben elért eredménye is alátámasztja (pl.: World Competitiveness Online, Doing Business Report). Ezek alapján látható, hogy Magyarország az elektronizált, hatékony és ügyfélbarát közszolgáltatások vonatkozásában versenyhátrányban van a fejlett országokhoz képest. Az állampolgárok és vállalkozások igényeit megfelelően kielégítő, elvárásaiknak megfelelő szolgáltatások biztosításához, és ezáltal a versenyképesség javításához szükség van a...

Részletek

Kormányhatározat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség a) a KÖFOP-3.1.1.1. azonosító jelű, „Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába” című felhívás keretében a kommunikációs feladatok ellátása, b) a KÖFOP-3.2.2.1. azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment színvonalának megőrzése” című felhívás keretében a közbeszerzések szabályosságának ellenőrzése, valamint c) a KÖFOP-3.3.2.1. azonosító jelű, „Az e-kohéziós irányelv átültetése” című felhívás keretében a monitoring és információs rendszer működtetése és fejlesztése érdekében szükséges szerződéseket...

Részletek

Szolgáltató Város: Szolnokon mindenki véleménye számít

„Az állampolgári igények figyelembe vételének jelentőségére és a folyamatos monitorozás fontosságára hívta fel a figyelmet a Rádió Orient műsorában Kállai Mária. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott emellett az egészséges közétkeztetés kialakításáról, az önkormányzati adósságkonszolidációról és a megye közmunkaprogramjairól is szólt. A járási hivatalok 2013. január 1-jei megalakulását követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője körbejárta a járást. A Rádió Orient műsorában Kállai Mária elmondta, a látogatások célja a kollégák megismerése, az ügyfélbarát ügyintézésről való meggyőződés és a jó gyakorlatok megismerése volt. „Együtt szolgáljuk Jász-Nagykun-Szolnok...

Részletek