közigazgatás: magyarművelődésszakirodalom

Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében

Szerző: 2015. december 13.No Comments

„…a kutatás fő célkitűzése az alábbiakban ragadható meg: kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitikai irányok összefüggésrendszerének vizsgálata, kiemelten Baranya megye közoktatási intézményrendszerére, alacsony létszámmal működő iskoláira vonatkozóan. Ennek mentén a dolgozat kísérletet tesz:
* a Baranya megyei kisiskolák tipológiai vizsgálatára;
* a kisiskolákat (is) érintő oktatáspolitikai tendenciák – és ezzel együtt jogszabályi változások – hatásainak vizsgálatára;
* az alacsony létszámmal működő, 150 fő alatti iskolákat érintő – 2006-tól végbemenő – változások leírására, elemzésére Baranya megyében;
* a hátrányos helyzet és az alacsony létszámú iskola összefüggésrendszerének feltárására;
* a nemzetiségi oktatás és kisiskola kapcsolatának vizsgálatára.
* A tematikus szálak között kiemelt szerepet szánunk annak, hogy az iskolák-települések-fenntartók viszonyrendszerében vállalkozzunk a fenntartói/települési/intézményi stratégiák (iskolabezárás – megtartás – újraindítás) feltérképezésére; az ezekhez kapcsolódó okok és motivációk, eredmények feltárására, iskola és helyi társadalom viszonyrendszerének feltárására, elsősorban esettanulmányok bemutatásával….”

Forrás:
Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében; Andl Helga; Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola; 2015. december 16. (pdf)