Skip to main content
közigazgatás: magyartudomány

Társadalmi egyeztetésen a Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program című felhívás (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16) tervezete

Szerző: 2016. január 16.No Comments

„Elindult a „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. január 20-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Partnerségi egyeztetési folyamatok 2014-2020

Jelen felhívás a KÖFOP 2. prioritás 3. specifikus céljához, azaz a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának kialakításához és használatba vételéhez illeszkedik. A 2. prioritás 3. specifikus célkitűzés célja, hogy létrejöjjön egy információs bázis, amely megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé a helyi közszolgáltatások javítása és összehangolása érdekében. A Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program projekt a 2.3.2. intézkedés megvalósulását, azaz a helyi közszolgáltatások átszervezését megalapozó célirányos, elemző kutatások végrehajtását támogatja, a magyarországi sajátosságokra adaptált közszolgáltatás-szervezési módszertani eszköztár kialakítása érdekében.

A helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program fő célterületei a következők:

  1. Közszolgáltatási minőség-fejlesztés: a helyi közszolgáltatások minőségének javítására irányuló eszközök, módszerek fejlesztése, létező jó gyakorlatok azonosítása, adaptációs/implementációs lehetőségeinek feltárása;
  2. Feladatellátás-szervezés: a helyi közszolgáltatások biztosításával összefüggő feladatméretezési és szervezési módszerek, gyakorlatok fejlesztésének elméleti megalapozása, szolgáltatási hatékonyságjavítási lehetőségek, megoldások azonosítása;
  3. Költségvetés és gazdálkodás: a helyi közszolgáltatások finanszírozásával és a kapcsolódó erőforrások felhasználásával összefüggő tervezési, kontroll és monitoring megoldások fejlesztési lehetőségei, optimalizációs lehetőségek feltárása;
  4. Kompetencia és képességek: az önkormányzati feladatok ellátásához és a helyi versenyképesség növeléséhez szükséges tudáskörök, kompetenciák és képességek feltárása és elemzése, a vonatkozó fejlesztési fókuszterületek, lehetőségek és eszközök azonosítása;
  5. Helyi gazdaságfejlesztés: helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközrendszer fejlesztési lehetőségei, befektetés- és beruházás-élénkítési megoldások azonosítása, elemzése, helyi közszolgáltatások kiterjedésének, minőségének és a gazdaság fejlődésének kapcsolata, összefüggései

…”

Forrás:
Társadalmi egyeztetésen a Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program című felhívás tervezete; Széchenyi 2020; 2016. január 15.
Elindult a „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16); Széchenyi 2020