gazdaságkörnyezetvédelemközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatechnika

Okos város koncepció születik Szegeden

Szerző: 2016. január 23.No Comments

„A szegedi önkormányzat megbízásából a Clarity Consulting Kft. elkészítette Szeged Smart City Jövőképének tervezetét. Az okos város koncepció a település polgárainak élhetőbb, vállalkozásainak pedig kedvezőbb befektetői környezet biztosít. A tervezetet február elsejéig a lakosság is véleményezheti.

A Smart City fogalom egyre nagyobb teret nyer Európában. Számos meghatározása létezik annak, mi tekinthető Smart City-nek, azaz élhető, okos városnak.

Az okos és fenntartható település egy olyan innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és a városi szolgáltatásokat – mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.

Szeged, mint élenjáró tudásközpont a korszerű technológiákra és a helyi innovációs együttműködésre építve olyan Smart City szolgáltatásrendszert nyújt, amely a közszolgáltatások korszerűsítése révén hozzájárul az állampolgárok életkörülményeinek javításához, a vállalkozások versenyképességének növekedéséhez és a helyi társadalom ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Ezeket a szempontokat a szegedi önkormányzat már hosszú évek óta kiemelt szempontként kezeli, a korábbi években is végzett már olyan tevékenységeket, nyújtott be olyan pályázatokat, amelyek a Smart City témakörébe sorolhatók. Ennek a gondolatnak a jegyében bízta meg a város a Clarity Consulting Kft.-t, hogy készítse el Szeged város Smart City Jövőképét.

Szeged Smart Cityvé válása ugyanis más utat jelent, mint a többi hazai nagyváros számára. Egyrészt térszerkezeti adottságai, oktatási és egészségügyi intézményei, rendezvényei, jó közbiztonsági helyzete, hosszútávon is biztosított jó minőségű ivóvízkészlete és csatornázottsága, általános városképe eddig is a „szerethető, élhető” városok közé emelte. A „smart” kategória területeinek egy részén – mobilitás, geotermia, napenergia, e-közigazgatás – komplex és eredményes fejlesztéseket hajtott végre.

A város számára is kihívás viszont a közösségi közlekedés arányának fenntartása, a mobilitás fejlesztése, a levegő minőségének javítása, a város jobb menedzseléséhez szükséges információk integrálása és feldolgozása, a polgárai számára az elektronikus ügyintézés, a szolgáltatások minőségének és mennyiségének emelése.

Ugyanakkor Szegeden az élhetőségen belül az üzleti környezet fejlesztésében még vannak lehetőségek. A smart módszerekkel, ez irányú célzott programokkal hatékonyabbá és eredményesebbé lehet tenni az üzleti környezet fejlesztéséhez szükséges hozzájárulást.

A Clarity Consulting Kft. által elkészített dokumentum Szeged város Smart City Jövőképét rögzíti egy vízió és a kapcsolódó stratégiai irányok meghatározására kiterjedően. A jövőkép egyeztetését és hitelesítését követően dolgozzák majd ki a Smart City Koncepciót, amely a jövőképben meghatározott vízió és stratégiai irányok mentén mutatja be a Smart City szolgáltatás-fejlesztések érintett szereplőit és a fejlesztések célrendszerét, valamint a megvalósítandó Smart City szolgáltatásfókuszokat.

Szeged Smart City Jövőképe letölthető anyagként ITT elérhető.

A szegediek véleményét is várják
A jövőkép készítői és a város vezetése várja a dokumentummal kapcsolatos észrevételeket, ötleteket február elsejéig a smartcity@szeged.eu e-mail címen.”

Forrás:
Szeged jövőképe, hogy okos város legyen; Szeged.hu; 2016. január 20.