Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyar

Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program – KÖFOP-2.3.3-VEKOP-15

Szerző: 2016. február 15.No Comments

„…Helyi közszolgáltatásokon jelen Felhívás keretében azokat a közszféra által szervezett közcélú szolgáltatásokat értjük, amelyek jellemzően települési vagy legfeljebb járási szinten érhetőek el, települési/járási szintű szereplő irányítása alatt, feladatellátásban áll (pl.: óvodai helyek, alapfokú egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, helyi közösségi közlekedés, helyi közlekedésszervezés, helyi közvilágítás biztosítása stb.).

A helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program fő célterületei a következők:

 1. Közszolgáltatási minőség-fejlesztés: a helyi közszolgáltatások minőségének javítására irányuló eszközök, módszerek fejlesztése, létező jó gyakorlatok azonosítása, adaptációs/implementációs
  lehetőségeinek feltárása;
 2. Feladatellátás-szervezés: a helyi közszolgáltatások biztosításával összefüggő feladatméretezési és szervezési módszerek, gyakorlatok fejlesztésének elméleti megalapozása, szolgáltatási
  hatékonyságjavítási lehetőségek, megoldások azonosítása;
 3. Költségvetés és gazdálkodás: a helyi közszolgáltatások finanszírozásával és a kapcsolódó erőforrások felhasználásával összefüggő tervezési, kontroll és monitoring megoldások fejlesztési
  lehetőségei, optimalizációs lehetőségek feltárása;
 4. Kompetencia és képességek: az önkormányzati feladatok ellátásához és a helyi versenyképesség növeléséhez szükséges tudáskörök, kompetenciák és képességek feltárása és elemzése, a vonatkozó fejlesztési fókuszterületek, lehetőségek és eszközök azonosítása;
 5. Helyi gazdaságfejlesztés: helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközrendszer fejlesztési lehetőségei, befektetés- és beruházás-élénkítési megoldások azonosítása, elemzése, helyi közszolgáltatások kiterjedésének, minőségének és a gazdaság fejlődésének kapcsolata, összefüggései.
 6. A kutatási program célterületein végrehajtott kutatások, illetve azok elemei típusuk szerint lehetnek: (1) felmérések; (2) (hatás)elemzések és értékelések; (3) elméleti és gyakorlati modelljavaslatok; (4) jó gyakorlatok;(5) esettanulmányok; (6) módszertan- és eszközfejlesztések; (7) véleménykutatások…”

Forrás:
KÖFOP-2.3.3-VEKOP-15 Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program; Széchenyi 2020; 2016. február 12.