Skip to main content
közigazgatási informatika

Megjelent a Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) című kiemelt felhívás (KÖFOP-2.3.1)

Szerző: 2016. február 17.április 13th, 2020No Comments

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című (KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás.
Jelen felhívás keretében a Belügyminisztérium és az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet: Belügyminisztérium, IKIR rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére kijelölt kormányzati szervezet, költségvetési szerv.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 22-től 2016. augusztus 12-ig folyamatosan lehetséges.”

——–

„Jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt célja, egy olyan integrált működési és informatikai rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére kiterjedően, egységes rendszerben naprakész információk álljanak rendelkezésre központilag a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő ellátás- és finanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési feladatokhoz.

Az IKIR egy támogató elemző rendszer, amelynek fő célja az önkormányzatok helyi közszolgáltatási feladatai kapcsán a helyi közszolgáltatásokra vonatkozó meglévő adatbázisok releváns tartalmának összerendezése egy közös rendszerben az önkormányzatok költséghatékony működésének biztosítása és a költségvetés megalapozottabb tervezhetősége érdekében.

Az IKIR célja továbbá, hogy támogatást nyújtson a kormányzat számára a jövőt érintő döntések megalapozásához, így a létrejövő rendszer alkalmas lesz további adatbázis kapcsolatok létrehozására és a releváns jogi szabályozók változásainak lekövetésére.

Helyi közszolgáltatásokon jelen Felhívás keretében azokat a közszféra által szervezett közcélú szolgáltatásokat értjük, amelyek jellemzően települési vagy legfeljebb járási szinten érhetőek el, települési/járási szintű szereplő irányítása alatt, feladatellátásban áll (pl.: óvodai helyek, alapfokú egészségügyi ellátás, környezet-egészségügy, védőnői szolgáltatás, helyi közösségi közlekedés, helyi közlekedésszervezés, helyi közvilágítás biztosítása stb.).

Az IKIR települési szinten is felhasználható elemzési felületeihez és adattartalmaihoz az önkormányzatok regisztráció alapján hozzáférést kapnak. Ez releváns segítséget jelenthet a helyi léptékű feladatméretezési, fejlesztési és optimalizációs tevékenységeik, továbbá a működési- és költségvetés tervezési feladataik végrehajtásához, melyhez a szükséges képzések is biztosítottak a rendszer felhasználói részére.

A fejlesztés eredményeként létrejövő információs bázis, illetve az erre épülő modell és üzleti logika alapul szolgálhat a helyi közszolgáltatások optimalizálásához, esetleges átszervezésének reformlépéseihez. Ágazati döntéselőkészítő-döntéstámogatási alkalmazásként megalapozhatja a közszolgáltatások javítását, egységesítését szolgáló ágazatirányítási, kormányzati terveket. Felveti standard – vagy minimum – szolgáltatási szint országos kialakításának, meghatározásának lehetőségét.

A fejlesztéssel létrejön egy több komponensű, ágazati rendszereken átívelő, integrált elemzési és vezetői információs rendszer a helyi közszolgáltatások nyomon követésének, elemzésének és értékelésének támogatására. Az IKIR bevezetése eredményeképpen a heterogén ágazati adatbázisok releváns tartalmain alapulóan egy, a helyi szintű közszolgáltatásokkal kapcsolatos, integrált információs bázis jön létre.

A rendszer támogatni képes a feladattelepítéssel kapcsolatos kormányzati terveket, feladat-allokációs, illetve forrás-újraelosztási ágazatirányítási döntéseket az által, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vertikális ágazati információk horizontális összekapcsolásával dinamikus adatokat szolgáltat mind az önkormányzatok, mind a kormányzat számára a közszolgáltatásokat érintően. Egyúttal a feladatalapú finanszírozás alapjait is megteremti az ehhez szükséges adatok elemezhetőségének biztosításával.

Az IKIR a helyi közszolgáltatások tekintetében releváns és elemezhető információk vonatkozásában adat és információs kapcsolatokat definiál, valamint adatelemzési módszereket (mutatószámok, függvények, stb.) hoz létre a különböző ágazati adatbázisokkal összefüggésben. Kidolgozásra kerülhetnek a közszolgáltatások üzemeltetésének fajlagos mutatói, kimutatásra kerülhetnek az önkormányzati intézményműködtetés létesítmény-gazdálkodási mérőszámai.

Az IKIR a helyi közszolgáltatások értékelése szempontjából fontos, de jelenleg intézményesített formában nem gyűjtött minőségi jellemzők leíró információinak (pl. ügyfél elégedettség mérések) rögzítését és elemzését is támogatja.

Hasznos és hiánypótló alkalmazásként képes lehet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, elérési utak vizsgálatára; a települési és lakossági „közszolgáltatási esélyegyenlőség” kutatására.

Célja egyben a jó gyakorlatok beazonosítása, sikeres helyi közszolgáltatás-szervezési megoldások adaptációja és azoknak az önkormányzatok felé részben jelenleg is fennálló, részben a projekt eredményeinek kommunikálása céljából célzottan kialakítandó kommunikációs csatornákon és fórumokon keresztül való folyamatos eljuttatása.”

Forrás:
Megjelent a Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) című kiemelt felhívás; Széchenyi 2020; 2016. február 17.
KÖFOP 2.3.1-VEKOP16 Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)