Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

2016. évi európai szemeszter: a Bizottság közzétette az országjelentéseket

Szerző: 2016. február 29.No Comments

2016. évi európai szemeszter

Az Európai Bizottság a mai napon közzétette a tagállamok előtt álló gazdasági és szociális kihívásokról készített éves elemzéseit, az úgynevezett országjelentéseket. A jelentéscsomag az egyszerűsített európai szemeszter eszköze, amely a gazdaságpolitikai koordinációt, a szakpolitikai reformok nyomon követését, valamint a tagállamok által kezelendő kihívások korai azonosítását szolgálja. A novemberben közzétett 2016. évi éves növekedési jelentéssel és az euróövezetre vonatkozó ajánlásokkal szemben a ma nyilvánosságra hozott jelentésekben a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere az európai szintű prioritások helyett a nemzeti dimenzióra összpontosít. A Bizottság az országjelentések alapján még a nemzeti programok áprilisi előterjesztése előtt párbeszédet fog folytatni a tagállamokkal nemzeti szakpolitikáik alakításáról, majd tavasz végére kidolgozza az országspecifikus ajánlásokat.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „A növekvő külső kockázatok és a pénzügyi piacok fokozott instabilitása közepette legsürgetőbb feladatunk gazdaságaink alapjainak megszilárdítása. A Bizottság elemzéséből kiderül, hogy számos politikaterületen már folyamatban vannak a reformok, ám az erőfeszítések nagy szórást mutatnak. Sok tagállamnak még határozottabban kell fellépnie a régóta fennálló sebezhető pontok – így például az állami és a magánszektorbeli nagy adósságállomány – kezelése érdekében.″

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos szavai szerint: „Annak ellenére, hogy a válság 2008-as kezdete óta most a legmagasabb a foglalkoztatási ráta, még mindig túl sok a munkanélküli európai polgár. Az európai szemeszter révén továbbra is elkötelezetten törekszünk arra, hogy támogassuk az emberek munkához juttatására irányuló tagállami erőfeszítéseket.″

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos hozzátette: „A Bizottság által ma bemutatott jelentések a lehető legpontosabb és legrészletesebb képet nyújtják az uniós gazdaságokról. Ezek a mélyreható elemzések képezik majd az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok között tavasszal tartandó párbeszéd alapját, amelynek nyomán a Bizottság kidolgozza az országspecifikus ajánlások következő csomagját. Változatlanul a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítése a legfőbb célunk. Mivel az uniós növekedés továbbra is törékeny folyamat, a Bizottság szorgalmazza, hogy a tagállamok folytassák a gazdaság megreformálását és a tartós makrogazdasági egyensúlyhiány kiküszöbölését.″

Az éves növekedési jelentéssel együtt novemberben közzétett, a riasztási mechanizmus keretében készült 2016. évi jelentésben azonosított 18 tagállamra vonatkozó országjelentés magában foglalja a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében készült részletes vizsgálat eredményeit is.

Görögországról és Ciprusról – amelyek jelenleg stabilitási támogatási programban vesznek részt – a szemeszter mostani szakaszában nem készült országjelentés.

A következő lépések
A Bizottság az európai szemeszter részeként a következő hónapok során szoros párbeszédet fog folytatni a tagállamokkal. Márciusban a tagállamokkal tartandó kétoldalú találkozók keretében megvitatja az országjelentéseket. Emellett a biztosok ellátogatnak majd a tagállamokba, hogy személyesen találkozzanak a nemzeti kormányokkal, a parlamenttel, a szociális partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel. A tagállamoknak áprilisban kell bemutatniuk nemzeti reformprogramjukat és az államháztartással foglalkozó stabilitási programjukat (az euróövezeti tagállamok esetében), illetve konvergenciaprogramjukat (az euróövezeten kívüli tagállamok esetében). A Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy e dokumentumok elkészítése során folytassanak szoros konzultációt a nemzeti parlamenttel és a szociális partnerekkel. Ezt követően a Bizottság még a tavasz folyamán előterjeszti az újabb országspecifikus ajánlásokra vonatkozó javaslatait, amelyek az egyes országok kulcsfontosságú gazdasági és szociális prioritásai köré fognak épülni.

A Bizottság ugyancsak márciusban dönt majd a részletes vizsgálatnak alávetett tagállamoknak a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás szerinti besorolásáról. Az idei évtől kezdve a Bizottság a makrogazdasági egyensúlyhiány kategóriáinak számát a korábbi hatról négyre csökkentette: nem áll fenn egyensúlyhiány, egyensúlyhiány, túlzott egyensúlyhiány, valamint túlzott egyensúlyhiány korrekciós intézkedéssel.

Háttér-információk
Az országjelentések korai közzététele az európai szemeszter egyszerűsítésére és megerősítésére irányuló törekvés része, összhangban az öt elnök jelentésében foglaltakkal, valamint a Bizottság által bejelentett, a gazdasági és monetáris unió kiteljesítését célzó intézkedésekkel. Egyes ilyen intézkedések végrehajtása már tavaly megkezdődött, és az erőfeszítések idén sem fognak lankadni, hogy az európai szemeszter kezdete előtt valódi párbeszéd alakulhasson ki az európai prioritásokról – köztük az euróövezeti kihívásokról –, és ezt követően több idő álljon rendelkezésre a tagállamokkal és az érdekelt felekkel a prioritásaikról folytatandó, valamennyi szintre kiterjedő eszmecserére. Az országjelentésekben egyúttal az is tetten érhető, hogy a Bizottság az európai szemeszter keretében erőteljesebben kívánja érvényesíteni a foglalkozatási és szociális szempontokat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A 2016. évi európai szemeszter kezdete: tájékoztató az európai szemeszter novemberi csomagjáról
Az EU gazdasági kormányzásának ismertetése
A riasztási mechanizmus keretében készült 2016. évi jelentés
2016. téli gazdasági előrejelzés

Forrás:
2016. évi európai szemeszter: a Bizottság közzétette az országjelentéseket; Európai Bizottság; IP/16/332; 2016. február 26.
Országjelentések – angolul és az adott ország nyelvén
Magyar országjelentés: 2016. évi országjelentés – Magyarország, amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza; Európai Bizottság; SWD(2016) 85 final; 2016. február 26. (pdf)
Lásd még: Az Európai Bizottság is elismeri a magyar gazdaság teljesítményét; Nemzetgazdasági Minisztérium; 2016. február 26.
Csökkenő egyensúlyhiányok a magyar gazdaságban; BruxInfo; 2016. február 26.