Skip to main content
szakirodalom

A hálózati kormányzás alapja a bizalom

Szerző: 2016. március 5.No Comments

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2016 márciusával egy új programsorozat vette kezdetét: a Leading Change Executive Forum elnevezésű nemzetközi rendezvény dr. Robert Kramer védnöksége alatt arra hivatott, hogy újfajta vezetői módszereket mutasson be a szakmai közönség számára. Első előadóként dr. Patrick Kennis, az Antwerp Management School dékánja látogatott az eseménynek otthont adó Orczy úti kollégiumba, ahol a hálózati kormányzás eredményességéről beszélt.

Mint mondta, a tavaly „Reszponzív és elszámoltatható kormányzás” címmel keltezett ENSZ-jelentés egy lényeges pontra világított rá: egy olyan világban, ahol összetett problémákra csak összetett válaszok adhatók, a hagyományos értelemben vett elszámoltathatósági követelmény nem tartható, mivel az egy központi irányító szerv jelenlétét feltételezi. A vertikális szemléletmód helyét egyre inkább átveszi a horizontális gondolkodás, ennek alapja pedig nem más, mint a bizalom.

Mégis mikor beszélhetünk hálózati kormányzásról? – tette fel a kérdést a dékán. Minden olyan esetben, amikor három vagy több jogilag autonóm szervezet közös munkája révén olyan eredmények látnak napvilágot, amelyeket a szervek egyenként nem volnának képesek produkálni. A megnövekedett eredményességnek azonban több előfeltétele is van: az érintett felek megosztják egymás között az információkat, az őt érintő részfeladatokat a legjobb tudásuk szerint végzik, továbbá nem törekednek dominanciára. A folyamathoz hozzátartozik ugyanis az is, hogy a feladat megosztása mellett az elért eredmények is a közösségé maradnak – azokat senki nem sajátíthatja ki. A jól működő hálózat ismérve, hogy szervezett, vagyis tagjai világos protokollt követnek nem túlságosan erős, vagy elnyomó szabályozás mellett, az egységességben a felek végig megtartják sokszínűségüket, illetve elismerik a társak bevonásának létjogosultságát, szükségességét és hatékonyságát – összegzett a szakértő.”

Forrás:
A hálózati kormányzás alapja a bizalom; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2016. március 4.
Responsive and Accountable Public Governance. 2015 World Public Sector Report; United Nations, Department of Economic and Social Affairs; 2015 (pdf)
Network governance; Wikipédia