Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: magyar

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról

Szerző: 2016. március 12.No Comments

„A NAIH véleményezte a javaslatokat, ezen felül azonban szükségesnek tartotta, hogy a 2012 óta változott jogszabályi háttér, valamint a kialakult alkotmánybírósági gyakorlat alapján új ajánlás formájában összefoglalja azon gócpontokat, amelyek álláspontja szerint irányadóak a legalább többségi állami/önkormányzati tulajdonban lévő, közpénzből alapított, közpénzzel gazdálkodó cégek adatainak nyilvánosságával kapcsolatban egy esetleges jövőbeni szabályozás esetén is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) a sajtóból értesült arról, hogy egy egyéni képviselő benyújtotta az Országgyűléshez a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) módosításáról szóló T/8829. számú törvényjavaslatot, amely az egyetemes postai szolgáltató szolgáltatási szerződéseit, továbbá az egyéb olyan adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala az egyetemes postai szolgáltató vagy az egyetemes postai szolgáltató által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna a nyilvánosság alóli kivételként határozott meg.

A Postatv. módosítását követően az Országgyűlés sürgősségi eljárásban elfogadta a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) módosításáról szóló T/9380. számú törvényjavaslatot. Az MNBtv. 162. §-át új bekezdésekkel egészítette ki a javaslat, amelyek értelmében a módosítás hatálybalépését megelőzően benyújtott, közérdekű adat megismerése iránti igénnyel összefüggésben a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint a törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett adatok tekintetében is jelentősen korlátozta az MNB kizárólagos, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok és az MNB által alapított alapítványok gazdálkodásával kapcsolatos közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét.

Jelen ajánlással a NAIH általános jelleggel az Infotv. 38. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az alábbiakra hívja fel a jogalkotó figyelmét:

  • egy esetleges jogalkotás során a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatósága és „a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos cél” egyensúlyban maradjon;
  • amennyiben az Országgyűlés a jövőben az információszabadság és az üzleti titok egyensúlyát generális szabályként kívánja meghatározni, úgy javasoljuk az eddig kialakult – így különösen alkotmánybírósági, bírósági – gyakorlat áttekintését azon adatkörök meghatározása érdekében, amelyek nyilvánossága valóban ellehetetlenítené a piaci szereplő állami cégek nyereséges működését;
  • a már eddig kidolgozott alkotmányos sarokkövek alapján javasoljuk olyan közérdekűségi teszt alkalmazását, amely megfelel a jogszerű, tisztességes piaci érdek védelmének, de nem lehetetleníti el a közpénzekkel való gazdálkodás alaptörvényi követelményének érvényesülését, valamint tükrözi azon alkotmányos követelményt, amelyet maga az Infotv. 30. § (5) bekezdése is megfogalmaz.

Forrás:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról; MTI Országos Sajtószolgálat; 2016. március 11. (2. rész, 3. rész)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról; Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH); 2016. március 11. (pdf)