Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: külföldön

Az Európai Bizottság cselekvési terve a hozzáadottérték-adó (héa, ÁFA) korszerűsítésére

Szerző: 2016. április 10.No Comments

„A mai cselekvési terv az első lépés egy olyan egységes uniós héaövezet kialakítása felé, amely lehetővé teszi a csalás elleni fellépést, a vállalkozások támogatását, valamint az digitális gazdaság és az e-kereskedelem ösztönzését.

Az Európai Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő, amelyben meghatározza azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével az EU jelenlegi héarendszere egyszerűbbé, a csalással szemben ellenállóbbá, és fokozottabban vállalkozásbaráttá tehető.
A jelenlegi héaszabályokat sürgősen frissíteni kell, hogy megfelelőbben támogassák az egységes piacot, megkönnyítsék a határokon átnyúló kereskedelmet, valamint lépést tartsanak napjaink digitális és mobil gazdaságával.
A „héabevétel-kiesés” – azaz a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség a tagállamokban – 2013-ban közel 170 milliárd eurót tett ki. A becslések szerint csak a határokon átnyúló csalás évi mintegy 50 milliárd eurós héabevétel-kiesést okoz az Európai Unióban. Emellett a jelenlegi hozzáadottértékadó-rendszer töredezett, és jelentős adminisztratív terhekkel jár, különösen a kkv-k és az online vállalatok számára.

A cselekvési terv meghatározza a jelenlegi uniós héaszabályok korszerűsítésének útját, többek között az alábbiak révén:

  • a jövőbeli egységes európai héarendszer alapelvei;
  • rövid távú intézkedések a héacsalás kezelésére;
  • a héamértékre vonatkozó keret frissítése és lehetőségek biztosítása a tagállamok számára a héamértékek rugalmasabb meghatározására;
  • az e-kereskedelemre vonatkozó héaszabályoknak a digitális egységes piaci stratégiával összefüggésben történő egyszerűsítésére, valamint a kkv-k tennivalóinak egyszerűsítését szolgáló átfogó héacsomagra irányuló tervek.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „A mai napon párbeszédet kezdünk az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal annak érdekében, hogy egyszerűbb, a csalással szemben ellenállóbb hozzáadottértékadó-rendszert alakítsunk ki az Unióban. A határokon átnyúló héacsalás évről-évre mintegy 50 milliárd eurós kárt okoz a tagállamoknak és az adófizetőknek. Mindeközben a kisvállalkozásokat jelentős adminisztratív terhek sújtják, és a héa beszedése a technikai innovációból adódóan új kihívásokkal jár. A Bizottság már korábban egyértelmű intézkedéseket terjesztett elő a társaságiadó-kikerülés kezelése érdekében, és hasonló határozottsággal fogunk fellépni a héacsalással szemben is.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos szavai szerint: „A héa az uniós tagállamok egyik fő adóbevételi forrása. Ugyanakkor megdöbbentő mértékű költségvetési réssel szembesülünk: a héabevételek 170 milliárd euróval maradnak el az elvárt szinttől. Rengeteg pénz megy így veszendőbe, amelyet a növekedés és a foglalkoztatás fellendítésére is lehetne fordítani. Ideje már, hogy visszaszerezzük ezt az összeget. Emellett szeretnénk nagyobb autonómiát biztosítani a tagállamoknak azt illetően, hogy miképpen határozzák meg saját kedvezményes héamértékeiket. Cselekvési tervünk mindezen kérdésekre választ kínál.”

A terv legfontosabb elemei
A határokon átnyúló kereskedelem jövőbeli végleges uniós héarendszere a csalásra nyíló lehetőségek csökkentése érdekében
A jelenlegi héarendszert korszerűsíteni kell, hogy lépést tartsunk napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival. A határokon átnyúló kereskedelem jelenlegi, 1993-ban hatályba lépett héarendszerét átmeneti rendszernek szánták, és az nem zárja ki a csalás lehetőségét. A Bizottság ezért 2017-ben javaslatot készül előterjeszteni az egységes európai héaövezetre vonatkozó végleges szabályok kialakítására. Az új szabályok értelmében a határokon átnyúló tranzakciók adóterhét a mai helyzethez hasonlóan továbbra is a rendeltetési hely szerinti tagállam adómértéke határozná meg („a rendeltetési hely szerinti adóztatás elve”), de az adó beszedésének módja tekintetében fokozatosan a csalással szemben ellenállóbb rendszerre váltanának. Ezzel egyidejűleg az egész EU-ra kiterjedő internetes portál jönne létre, hogy a vállalkozások számára egyszerű héabeszedési rendszer, a tagállamok számára pedig a bevételek beszedését lehetővé tevő erőteljesebb rendszer álljon rendelkezésre.

A héacsalással szembeni fellépést szolgáló azonnali intézkedések a jelenlegi szabályok alapján
A határokon átnyúló héacsalás hatalmas összegű bevételtől fosztja meg a tagállamokat. A becslések szerint a jövőbeli héarendszer révén évente mintegy 40 milliárd euróval (azaz 80 %-kal) csökkenthető a határokon átnyúló héacsalás. Az év folyamán a Bizottság a héacsalással, a csalási módszerekkel és a bevált gyakorlattal kapcsolatos információcsere céljából a tagállamok által alkalmazott jelenlegi eszközök megerősítésére irányuló intézkedéseket javasol majd. A továbbiakban is szorosan nyomon követjük az adóhatóságok teljesítményét a héa beszedése és ellenőrzése terén.

Nagyobb autonómia biztosítása a tagállamok számára a héamértékre vonatkozó saját adópolitikájuk meghatározása tekintetében
A jelenlegi szabályok értelmében a tagállamok a nulla százalékos és kedvezményes héamérték alkalmazásakor nem térhetnek el az áruk és szolgáltatások előre meghatározott jegyzékétől. A Bizottság a héamértékre vonatkozó keret korszerűsítését tervezi, és a jövőben nagyobb mértékű rugalmasságot kíván biztosítani a tagállamok számára. Javaslatában két lehetőség szerepel:az egyik szerint fennmaradna a 15 %-os minimális általános adómérték, és a tagállamoktól származó információk alapján rendszeresen felülvizsgálnák a kedvezményes héamértékben részesíthető áruk és szolgáltatások jegyzékét. A másik lehetőség eltörölné a kedvezményes héamértékben részesíthető áruk és szolgáltatások jegyzékét. Ez utóbbi esetén ugyanakkor biztosítékokat kellene bevezetni a csalás megelőzése és az egységes piacon belüli tisztességtelen adóverseny elkerülése érdekében, valamint a vállalkozások megfelelési költségei is növekedhetnének. Mindkét lehetőség szerint fennmaradna a jelenleg alkalmazandó nulla százalékos és kedvezményes héamérték.

Az e-kereskedelem és a kkv-k támogatása
A határokon átnyúló e-kereskedelem jelenleg hatályos héarendszere mind a tagállamok, mind pedig a vállalkozások számára bonyolult és költséges. Az uniós vállalkozások versenyhátrányban vannak, mivel egyes nem uniós kereskedők héamentesen importálhatnak árukat az EU-ba. A rendszer bonyolultsága a tagállamok számára is megnehezíti a megfelelés biztosítását. A Bizottság 2016 végéig a digitális egységes piaci stratégia részeként a határokon átnyúló e-kereskedelem héaszabályainak korszerűsítésére és egyszerűsítésére irányuló jogalkotási javaslatot terjeszt elő. Ennek részét képezi egy olyan javaslat is, amely biztosítja, hogy az elektronikus kiadványok a papíralapú kiadványokéval megegyező kedvezményes héamértékben legyenek részesíthetők. Második lépésként 2017-ben előterjesztjük a kkv-k növekedésének támogatására irányuló héaegyszerűsítési csomagot, amely a határokon átnyúló kereskedelmet is megkönnyíti a kkv-k számára.

Háttér-információk
A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. Eredetileg a versenyt torzító és az áruk szabad mozgását gátló forgalmi adók eltörlése, valamint a belső határokon alkalmazott adóügyi ellenőrzések és alaki követelmények megszüntetése érdekében hozták létre. Fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2014-ben megközelítette az uniós GDP 7 %-ának megfelelő 1 billió eurót. Az EU egyik saját forrása is a héán alapul. Fogyasztási adóként az adóztatás egyik leginkább növekedésbarát formájának számít.
Ám a héarendszer nem tudta felvenni a lépést napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival. A jelenleg hatályos, átmenetinek szánt héarendszer töredezett, az egyre nagyobb számban határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások számára bonyolultnak bizonyul, és teret ad a csalásnak: a belföldi és a határokon átnyúló tranzakciók kezelése eltérő, valamint az egységes piacon belül héamentesen vásárolhatók áruk és szolgáltatások.
A Bizottság következetesen sürgette a héarendszer reformját. Figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács véleményét: egyetértés volt közöttük abban, hogy a jövőbeli héarendszernek mindenképpen a rendeltetési hely szerinti adóztatás elvén kell alapulnia, azaz az áruk felhasználásának vagy a szolgáltatások igénybevételének helyéből kell kiindulnia.
A mai cselekvési terv a Bizottság minőségi jogalkotási programjának részét képezi.

A következő lépések
A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság támogatása mellett nyújtsanak egyértelmű politika útmutatást a cselekvési tervben javasolt lehetőségekről, és erősítsék meg a közleményben felvázolt reformra vonatkozó támogatásukat.
A Bizottság 2016-ban és 2017-ben valamennyi kérdésre vonatkozóan javaslatokat terjeszt majd elő.

További információ:
Információk a héára vonatkozó cselekvési tervről
Tájékoztató a héára vonatkozó cselekvési tervről

Forrás:
A héára vonatkozó cselekvési terv: a Bizottság által előterjesztett intézkedések korszerűsíteni kívánják a hozzáadottérték-adót az Unióban; Európai Bizottság; IP/16/1022; 2016. április 7.