Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben

Szerző: 2016. április 17.No Comments

„…A nagyvárosi agglomerációs térségek – problémák, lehetőségek – közpolitikai vizsgálata egy sokrétű komplex folyamat. A hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, szintetizálása során a következő vizsgálati fókuszok – referenciapontok – körvonalazódtak a számomra:

A helyi önkormányzatok strukturális-szervezeti dimenziója a települések és az önkormányzatok egymáshoz viszonyított száma alapján – ez alapján beszélhetünk integrált (apróbb települések nem képeznek önálló önkormányzatot) valamint az egy település egy önkormányzat alapelvre épülő fragmentált önkormányzati alapszintről. Ez utóbbi modell minden település számára biztosítja a saját önkormányzati politikai képviseleti és döntéshozatali jogosítványokat. Az 1990-ben kialakított demokratikus magyarországi helyi önkormányzatiság erre az alapelvre
épült fel, és az elmúlt negyedszázad talán legfontosabb vonatkozási referenciapontjává vált…

A helyi közfeladatok és közszolgáltatások rendszere – vizsgálni szükséges, hogy adott országban mely feladatok, kompetenciák tartoznak a helyi önkormányzati szektorhoz. Ez nagyban függ az adott államban működő centralizált vagy éppen decentralizált (ez utóbbi lehet föderális vagy regionális) államberendezkedés jellegétől…

Az önkormányzati kapacitás illetve kapacitáshiány vizsgálata – a fókusz ebben az esetben az önkormányzati feladatellátás kvalitatív dimenziójára esik. Általában megfigyelhető, hogy a nagyobb települések (városok, nagyvárosok) kapacitása magasabb szintű, mint a kisebb településeken. Éppen ez a jelenség, ami indokolja a különböző önkormányzati rendszerekben a nagyobb településekre (városok, nagyvárosok) koncentráló differenciált kompetenciarendszerek alkalmazását – nevesített térségi hatáskörök delegálása a városi önkormányzatokra. A meglévő kapacitáshiányt az igazgatási fragmentáció tovább erősítheti…

Az önkormányzati jogállás és különböző kapcsolódó jogintézmények dimenziója – így a várossá nyilvánítás szabályozása, a különböző önkormányzati jogállásokhoz kapcsolódó kötelező
önkormányzati feladatok vagy a társulási jogintézmények rendszere…

A nagyvárosi agglomerációs szintű adminisztratív-intézményi struktúrák közpénzügyi, finanszírozási dimenziója – az alapkérdés a működő pénzügyi szisztéma függetlenségének, vagy függőségének a vizsgálata. A finanszírozási tekintetben a központi állami vagy felsőbb föderális, regionális szintektől való magasabb szintű függetlenség – saját bevételek rendszere (különösen a helyi-, térségi adóbevételek) – jobb pozíciókat biztosíthat a várostérségi politikák, integrációs közpolitikai kezdeményezések, funkciók számára…”

Forrás:
Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben; Szabó Tamás; Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola; 2015 (pdf)
A doktori védés dátuma: 2016. május 12.