Találat: nagyvárosi agglomerációk

Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben

„...A nagyvárosi agglomerációs térségek – problémák, lehetőségek – közpolitikai vizsgálata egy sokrétű komplex folyamat. A hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, szintetizálása során a következő vizsgálati fókuszok – referenciapontok – körvonalazódtak a számomra: A helyi önkormányzatok strukturális-szervezeti dimenziója a települések és az önkormányzatok egymáshoz viszonyított száma alapján – ez alapján beszélhetünk integrált (apróbb települések nem képeznek önálló önkormányzatot) valamint az egy település egy önkormányzat alapelvre épülő fragmentált önkormányzati alapszintről. Ez utóbbi modell minden település számára biztosítja a saját önkormányzati politikai képviseleti és döntéshozatali...

Részletek