Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Rendelet a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes Korm. rendeletek módosításáról

Szerző: 2016. április 24.No Comments

„…„7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki…

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 29/C. §-a értelmében az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme
az elektronikus aláírásról szóló törvény (a továbbiakban: Eat.) szerinti, minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas biztonságos aláírás-létrehozó eszköz, a polgár kérelmére a
Kormány által kijelölt szolgáltató az Eat. szerinti elektronikus aláírás-hitelesítési szolgáltatást nyújt (a továbbiakban: e-aláírási funkció). Az Nytv. szerint a személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett aláíró tanúsítvány személyazonosító adatként a polgár családi és utónevét, valamint okmányazonosítóját tartalmazza. A tanúsítványban álnév nem tüntethető fel, továbbá a tanúsítvány nem bocsátható ki olyan céllal, hogy az a polgárt más személy, illetve szervezet képviseletében történő aláírásra jogosítsa fel. Mindez azt eredményezi, hogy a személyazonosító
igazolványhoz kapcsolódó e-aláírási funkció kizárólag a magánszemély jogügyleteihez/-nyilatkozataihoz használható fel, egyéb (pl. szervezet nevében történő aláíráshoz, ügyvédi vagy
közjegyzői hivatalos aláíráshoz jelenleg nem). Az e-aláírási funkció díjmentes szolgáltatására a Kormány a NISZ Zrt.-t jelölte ki.

Az előterjesztés arra ad lehetőséget, hogy – kizárólag a személyazonosító igazolvány ealáírásához kapcsolódóan – a NISZ Zrt. minősített időbélyeg-szolgáltatást is nyújtson. Egy időbélyeg azt igazolja, hogy egy adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az időbélyeget időbélyegzés szolgáltató állítja ki. Az időbélyeg egy olyan adat, amely tartalmazza az időbélyegzett dokumentum lenyomatát, és az időbélyegzés időpontját, és az időbélyeget egy időbélyegzés szolgáltató hitelesíti saját aláírásával.

A NISZ Zrt. valamennyi e-aláírási funkciót igénylő polgár számára elérhetővé teszi az időbélyeg-szolgáltatást”

„A véleményezés végső határideje 2016. április 26.
A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Rendelet a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes Korm. rendeletek módosításáról; Belügyminisztérium, 2016. április 21. (pdf)