Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A kormányhatározat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Szerző: 2016. április 30.No Comments

„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Héjj Dávidot e határozat közzétételét követő naptól két évig terjedő időre kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szakpolitikai felelőse a kormánybiztos útján eljár mindazon felhívások, illetve kiemelt projektek – az illetékes szervezetek vagy szervezeti egységek által kidolgozott – szakmai tartalmának a megvalósításában, amelyeket a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat tartalmaz.
3. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter – mint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szakpolitikai felelőse – útján irányítja.
4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásban részesül. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért juttatásban nem részesül.
5. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában titkárság nem segíti.
6. A kormánybiztos feladat- és hatáskörében eljárva – a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárával együttesen – irányítja a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárának a kormánybiztos feladat- és hatáskörével összefüggő tevékenységét…”

Forrás:
A Kormány 1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2016. évi 60. szám; 2016. április 29.; 4922. oldal (pdf)