közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelete az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

Szerző: 2016. április 30.No Comments

„1. Általános rendelkezések
1. § (1) Ez a rendelet – a különleges jogrend idején kiadható jogszabály kivételével – a Kormány által előterjesztendő Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat, törvényjavaslat, valamint kormányrendelet és miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: előterjesztés) tervezetének előzetes és utólagos hatásvizsgálatára vonatkozó követelményeket határozza meg.
(2) Az e rendeletben foglaltakat a Kormány normatív határozata tekintetében is alkalmazni kell.

2. Az előzetes hatásvizsgálat
2. § Az előzetes hatásvizsgálat során
a) a legnagyobb hasznossággal járó hatásvizsgálatot, az adott szabályozás függvényében a döntési helyzet megalapozásában legnagyobb szerepet játszó közvetett és közvetlen hatások elemzését kell elvégezni;
b) a szabályozás pozitív és negatív hatásait is fel kell tárni;
c) a számszerűsíthető előnyöket és hátrányokat számszerűsíteni kell, majd ilyen formában kell elemezni;
d) egy előzetes hatásvizsgálaton belül egységes módszertani elvrendszert kell alkalmazni;
e) a szabályozás várható hatásait az adott szabályozás tekintetében releváns időintervallumban kell vizsgálni;
f) több döntési változat esetén valamennyi változat tekintetében fel kell mérni a várható előnyöket és hátrányokat…”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelete az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról; Magyar Közlöny; 2016. évi 60. szám; 2016. április 29.; 4836-4838. oldalak (pdf)