gazdaságközigazgatás: külföldönszakirodalom

Az állam és a magánvállalatok viszonya az osztrák gazdaságban

Szerző: 2016. május 7.No Comments

Ausztriában az állam gazdasági szerepvállalása, az állami és a magánszektor közötti kapcsolatrendszer sajátos vonásokat mutat. Az állam szerepének alakulásában történelmileg, máig ható érvénnyel, igen érdekes és változó ötvözetben együtt szerepel az ausztro-keynesianizmus, a gazdaságpolitikai pragmatizmus és a piaci szereplők befolyása. Az állam a gazdaságfejlesztés irányainak befolyásolásában és magában az irányításban is fontos szerepet játszik. E tanulmány arra fókuszál, hogy bemutassa az állami és a magánvállalati szféra viszonyának történelmi változásait, hatását a jelenlegi helyzetre, a tulajdonviszonyok és az állam szabályozási szerepköre tükrében. Az osztrák állam tulajdonosi szerepe révén a struktúrák alakításában, az intézmények működtetésében és a gazdasági szereplők magatartásának befolyásolásában lényeges szerepet játszik.”

Forrás:
Az állam és a magánvállalatok viszonya az osztrák gazdaságban; Kőrösi, István; MTA KRTK Világgazdasági Intézet; Műhelytanulmányok (111), ISBN 978-615-5594-40-3; 2016 (pdf)