Skip to main content
jogközigazgatási informatika

Védett-e a nemzeti adatvagyon?

Szerző: 2016. május 14.No Comments

„Védett-e a nemzeti adatvagyon? – Főként erre a kérdésre keresi a választ az ÁSZ nemrégiben indított ellenőrzése, amely újabb szakaszához érkezett. A számvevők az ellenőrzött szervezetektől átvett dokumentumok alapján megkezdték a számvevői munkaanyagaik elkészítését.

Mint ahogyan arról már a korábbi híradásunkban beszámoltunk 2016. április 25-én megkezdődött a felkészülés az adatvédelem hazai keretrendszerének és egyes kiemelt adatnyilvántartások ellenőrzésére. Az adatvédelem ellenőrzése a tervezett ütemezés szerint halad tovább, ennek megfelelően május 9-én megkezdődött a számvevői munkaanyag készítés szakasza, az ellenőrzött szervezetekkel megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel. A számvevők megfelelőségi ellenőrzés keretében keresik a választ arra, hogy megvalósult-e az adatvédelem hazai keretrendszere, és az ellenőrzésre kiválasztott adatkezelő szervezetek megfelelően alkalmazták-e a biztonságos adatkezelésre, az adatfeldolgozás kiszervezésére és különösen a személyes adatok és a nemzeti adatvagyon védelmére irányuló előírásokat.

Különös jelentőséggel bír, hogy az adatvédelem ellenőrzése kiterjed az EUROSAI IT Munkacsoporttal való együttműködés keretében végzett párhuzamos ellenőrzés – országok közötti együttműködés keretében kialakított – szempontjaira. Az ellenőrzéssel az ÁSZ a stratégiájában foglaltakkal összhangban hozzájárul az aktív szerepvállaláshoz, a nemzetközi ellenőrzésszakmai közéletben segíti az adatvédelem fejlődését, illetve támogatja a felelősségteljes, következményekkel járó, a jognak érvényt szerző közigazgatási működést. Az együttműködés keretében az ellenőrzéseket koordináló belga számvevőszéket tájékoztattuk ellenőrzésünk jelen állásáról, hogy ezzel segítsük az EUROSAI IT munkacsoport júniusi ülésére való felkészülésüket.”

Forrás:
Védett-e a nemzeti adatvagyon?; Állami Számvevőszék; 2016. május 10.