gazdaságterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1355/2016. (VII. 7.) Korm. határozata a turizmusfejlesztési célra felhasználható európai uniós források összehangolásáról

Szerző: 2016. július 7.július 9th, 2016No Comments

„A Kormány a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat végrehajtása érdekében
1. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy készítsenek áttekintést és ennek alapján adjanak tájékoztatást a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztosnak és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának a hatályos Éves Fejlesztési Keretben és annak tervezett módosításában foglalt konstrukciók megjelölésével
a) az elsődlegesen turizmusfejlesztésre irányuló, valamint
b) a turisztikai fejlesztési vonatkozású fejlesztési célokról, a támogatható tevékenységekről és az ezekre tervezett forrásokról, továbbá a megvalósításra kijelölt szervezetekről vagy pályázói körről, kiegészítve az egyes közbeszerzések státuszával;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. július 15.

2. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy vizsgálják meg az egyes prioritásokban a turisztikai fejlesztések támogatásának lehetőségét, és tájékoztassák a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját a vizsgálat eredményéről, különösen a támogatható tevékenységekről, valamint a rendelkezésre álló források összegéről;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. július 15.

3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy az 1. pontban érintett operatív programok prioritásainál gondoskodjanak
a) előzetes egyeztetési lehetőség biztosításáról a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos részére a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság napirendjén szereplő turisztikai tárgyú előterjesztések tekintetében,
b) egyeztetési, véleményezési és javaslattételi lehetőség biztosításáról a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója számára a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok, különösen a felhívások előkészítése tekintetében,
Felelős: az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek
Határidő: folyamatos

4. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, a Vidékfejlesztési Program, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program, az Európai Területi Együttműködés (ETE) Programok prioritásai tekintetében biztosítsák az egyeztetés, véleményezés lehetőségét a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója számára, annak érdekében, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználása a nemzeti turizmusfejlesztési koncepcióval összhangban történjen;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye lehetővé azt, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség kijelölt munkavállalói állami projektértékelői jogviszony keretében bevonásra kerüljenek a turisztikai tárgyú projektek értékelésébe;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

6. visszavonja a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatot.”

Forrás:
A Kormány 1355/2016. (VII. 7.) Korm. határozata a turizmusfejlesztési célra felhasználható európai uniós források összehangolásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 101. szám; 2016. július 7.; 7945-7946. oldalak (pdf)
Lásd még: Visszavonták a Balaton 300 milliárdos fejlesztési támogatását; Index.hu; 2016. július 7.